НДЛ “Економічний механізм управління підприємством”

Науковий керівник
Ніколайчук О.А, к.е.н., доцент
E-mail: nikolaichuk@donnuet.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія “Економічний механізм управління підприємством” створена у 2016 році на базі кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. З 2019 р. наукова лабораторії діє на базі кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва.

Метою діяльності лабораторії є сприяння стійкому розвитку соціально-економічної системи функціонування підприємств регіону за допомогою фундаментальних та прикладних досліджень.

Основні напрями досліджень:

  • антикризове управління підприємствами торгівлі, промисловості і сфери послуг
  • управління людським капіталом підприємства
  • економічна поведінка підприємства на товарних ринках
  • механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку
  • стратегії розвитку підприємства у конкурентному середовищі
  • стабілізація економічної діяльності підприємства.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0115U005055 “Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства” (2015 – 2016 рр.)

0116U008476 “Управління людським капіталом підприємства” (2017–2019 рр.)

0121U110147 “Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: організаційно-економічні аспекти” (2021–2022 рр.)