Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму (ННІРГБТ) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є структурним підрозділом Університету, який здійснює освітню, наукову, методичну та організаційну діяльність, пов’язану із підготовкою фахівців усіх ступенів вищої освіти («Бакалавр», «Магістр») для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальностями:

 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 142 Енергетичне машинобудування
 • 181 Харчові технології
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм

Дирекція навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Директор – Барабанова Валентина Віталіївна

+38 (067) 866 – 13 – 09

nnirgb@donnuet.edu.ua

До складу інституту входять:

 • Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва
 • Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання
 • Кафедра туризму та країнознавства
 • Науково-дослідний центр «Інноваційні технології готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв»
 • Експериментальна лабораторія «Інноваційні ресторанні технології та фізико-хімічні дослідження харчових продуктів»
 • Науково-дослідна лабораторія «Економічний механізм управління підприємством»
 • Науково-дослідна лабораторія   «Перспективні конструкційні матеріали та обладнання»
 • Науково-дослідна лабораторія «Розвиток туристичного бізнесу та рекреацій України»

Загальну організацію діяльності інституту здійснює директорат у складі:

 • директор –Барабанова Валентина Віталіївна к.е.н., доцент
 • завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва –  Ніколайчук Ольга Анатоліївна, к.е.н., доцент
 • завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання – Омельченко Олександр Володимирович, к. т. н., доцент
 • завідувач кафедри туризму та країнознавства – Горіна Ганна Олександрівна, д.е.н., професор
 • вчений секретар – Назаренко Ірина Анатоліївна, к.т.н., доцент