Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування (ННІЕУА) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є структурним підрозділом Університету, який здійснює освітню, наукову, методичну та організаційну діяльність, пов’язану із підготовкою фахівців усіх ступенів вищої освіти («Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії») для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальностями:

 • 035 Філологія 
 • 051 Економіка 
 • 071 Облік і оподаткування 
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • 073 Менеджмент 
 • 075 Маркетинг 
 • 281 Публічне управління та адміністрування 
 • 292 Міжнародні економічні відносини 

Дирекція навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 511

nieizviestna@donnuet.edu.ua

Директор – Нєізвєстна Олена Володимирівна

+38 (067) 302 – 41 – 03

Секретар – Рикун Світлана Сергіївна

+38 (097) 129 – 46 – 49

До складу інституту входять:

 1. Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
 2. Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін
 3. Кафедра фінансів, обліку та оподаткування
 4. Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування
 5. Науково-дослідний центр «Розвиток інноваційного підприємництва в умовах глобалізації»
 6. Науково-дослідна лабораторія «Економіка розвитку»
 7. Експериментальна лабораторія «Формування валідативних компетентностей студентів закладів вищої освіти у процесі здійснення навчальної діяльності з іноземних мов»
 8. Науково-дослідна лабораторія «Філософсько-правові аспекти юридичних гарантій у професійній та освітній діяльності»
 9. Науково-дослідна лабораторія «Обліково-аналітичні дослідження в економіці»
 10. Науково-дослідна лабораторія «Формування компетентностей суб’єктів публічного адміністрування»
 11. Науково-дослідна лабораторія «Актуальні аспекти менеджменту та маркетингу підприємств»

Загальну організацію діяльності інституту здійснює директорат у складі:

 • директор – Нєізвєстна Олена Володимирівна, к.е.н., доцент
 • завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин – Бочарова Юлія Генадіївна, д.е.н., професор
 • завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін – Остапенко Світлана Анатоліївна, к.пед.н., доцент
 • в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування – Шевченко Любов Ярославівна, к.е.н., доцент
 • завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування – Приймак Наталя Сергіївнад.е.н., доцент
 • учений секретар – Удовіченко Ганна Михайлівна, к.пед.н., доцент
 • представник профспілки – Шульженко Ігор Владиславович, к.ю.н., доцент