Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності (ННІБГ) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є структурним підрозділом Університету, який здійснює освітню, наукову, методичну та організаційну діяльність, пов’язану із підготовкою фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальностями:

  • 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
  • 241 “Готельно-ресторанна справа”

Дирекція навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу.

Адреса: м. Маріуполь, вул. Матросова, б. 7.

Директор – Хаврова Катерина Сергіївна

+38 (067) 620-66-45

havrova@donnuet.edu.ua

Секретар Грищук Оксана Анатоліївна

+38 (096) 932-14-47

До складу інституту входить:

  • кафедра економіки та бізнесу
  • НДЛ «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства»
  • НДЛ «Інтелектуалізація діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства»

Загальну організацію діяльності інституту здійснює директорат у складі:

  • директор – Хаврова Катерина Сергіївна, д.е.н., доцент
  • завідувач кафедри економіки та бізнесу – Лохман Наталя Володимирівна, д.е.н., доцент.