Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності (ННІБГ) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є структурним підрозділом Університету, який здійснює освітню, наукову, методичну та організаційну діяльність, пов’язану із підготовкою фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальностями:

  • 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
  • 241 “Готельно-ресторанна справа”

Дирекція навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу.

Адреса: м. Маріуполь, вул. Матросова, б. 7.

У зв`язку із воєнними діями ННІБГ тимчасово здійснює свою діяльність за адресою м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, ауд. 508

В.о. директора – Барабанова Валентина Віталіївна

+38 (067) 866 – 13 – 09

nnirgb@donnuet.edu.ua

До складу інституту входить:

  • кафедра економіки та бізнесу
  • науково-дослідний центр «Інноваційний розвиток підприємств готельно-ресторанного господарства»
  • науково-дослідна лабораторія «Інтелектуалізація діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства»
  • експериментальна лабораторія «Дослідження тенденцій розвитку гостинності Приазов’я»

Загальну організацію діяльності інституту здійснює директорат у складі:

  • в.о. директора – Барабанова Валентина Віталіївнак.е.н., доцент
  • завідувач кафедри економіки та бізнесу – Лохман Наталя Володимирівна, д.е.н., доцент.