Наукова-дослідна лабораторія “Розвиток туристичного бізнесу та рекреацій України”

Науковий керівник
Горіна Г.О., д.е.н., професор
E-mail: Gorina@donnuet.edu.ua

Наукова-дослідна лабораторія “Розвиток туристичного бізнесу та рекреацій України” створена у 2015 році на базі кафедри міжнародної економіки та туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. З 2023 р. наукова лабораторії діє на базі кафедри  економіки та туризму.

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на визначення ключових напрямів розвитку туристично-рекреаційного бізнесу України в умовах інтеграції до світового туристичного ринку, обґрунтування детермінантів формування конкурентоспроможності сектору подорожей і туризму держави, розробка моделей розвитку туристичної галузі України, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • формування стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг України
  • соціально-економічне значення туризму в економіці держави
  • сучасні тенденції розвитку туристично-рекреаційного сектору
  • інституціональна складова розвитку туристичної галузі держави
  • місце України на світовому туристичному ринку
  • туристична ринкова інфраструктура як чинник сталого розвитку держави
  • управління конкурентоспроможністю сектору подорожей і туризму України  на світовому туристичному ринку
  • моделі розвитку туристичної галузі України в умовах поляризації світового туристичного простору.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0115U005053 «Стратегія розвитку ринку туристичних послуг України» (2015-2016 рр.)

0117U004051 «Компаративний аналіз регіональних ринків туристичних послуг» (2017-2019 рр.)

0119U100824 «Формування інфраструктури конкурентних переваг України: концептуальні засади та стратегічні моделі (на прикладі Донецького економічного регіону)» (2019-2021 рр.).

0121U110132 «Оцінка впливу COVID-19 на ринок туристичних послуг України» (2021-2023 рр.).

У межах діяльності лабораторії захищена кандидатська дисертація:

Борблік К.Е. Тема роботи: «Формування стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг України», спеціальність 051 «Економіка».