Науково-дослідний центр  “Розвиток інноваційного підприємництва в умовах глобалізації”

Науковий керівник
Бочарова Ю.Г., д.е.н., доцент
E-mail: bocharova@donnuet.edu.ua

Науково-дослідний центр «Розвиток інноваційного підприємництва в умовах глобалізації» створений на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та розпочала свою роботу з 2018 року.

Метою діяльності центру є сприяння розвитку інноваційного підприємництва шляхом обґрунтування теоретико-методологічних засад і розробки науково-практичних рекомендацій щодо активізації процесу розвитку інноваційного підприємництва, а також підвищення його ефективності в умовах глобалізації.

Основні напрями досліджень:

  • управління розвитком інноваційного підприємництва та інноваційної інфраструктури України
  • варіативність моделей та стратегій розвитку інноваційного підприємництва та інноваційної інфраструктури в світі
  • вплив інноваційного підприємництва, інноваційної інфраструктури в цілому та окремих її структурних елементів на параметри соціально-економічного розвитку країн, рівень їх інноваційності
  • середовище розвитку та ефективного функціонування інноваційного підприємництва
  • компаративний аналіз особливостей розвитку інноваційного підприємництва та інноваційної інфраструктури різних країн світу, вивчення міжнародного досвіду щодо розвитку інноваційного підприємництва.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0119U101889 “Управління розвитком інноваційних систем в умовах глобалізації та інформаційного прогресу” (2019 – 2021 рр.)