Науково-дослідний центр «Особливості управління стратегічними змінами на підприємствах: організаційно-правові аспекти»

Науковий керівник
Приймак Н.С., к.е.н., доцент.
E-mail: priymak@donnuet.edu.ua

Науково-дослідний центр «Особливості управління стратегічними змінами на підприємствах: організаційно-правові аспекти» створений у 2018 році на базі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування та кафедри гуманітарних та правових дисциплін Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. З 2019 року лабораторія здійснює діяльність на базі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування та кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін.

Метою діяльності центру є обґрунтування теоретико-методологічних засад і науково-практичних рекомендацій щодо стратегічного управління змінами та його організаційно-правового забезпечення в динамічних умовах ринку.

Основні напрями досліджень:

  • дослідження теоретичних основ управління змінами в сучасних умовах та на сучасних етапах розвитку теорії управління (макроекономічний та мікроекономічний зрізи)
  • динамічна оцінка стратегічного управління змінами підприємств в умовах ринку
  • розробка напрямів та механізмів впровадження стратегічного управління змінами в діяльність підприємств.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0118U100488 «Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах нестабільного зовнішнього середовища» (2019 – 2021 рр.).

0121U110139 «Обгрунтування стратегічних можливостей підприємств на ринку» (2021 – 2023 рр.).