Науково-дослідний центр  «Історико-філософські, правові та лінгвокультурні аспекти розвитку сучасного суспільства»

Науковий керівник
Роминуха А.Л., к.і.н., доцент
E-mail:

Науково-дослідний центр «Історико-філософські, правові та лінгвокультурні аспекти розвитку сучасного суспільства» створений у 2019 році на базі кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності центру є проведення досліджень, спрямованих на оцінку розвитку сучасного суспільства, особливостей становлення лінгво-культурних, історичних, філософських аспектів його трансформацій в ХХІ столітті, обґрунтування напрямів удосконалення стратегії розвитку національної культурної, мовної політики, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • стан, особливості та наслідки глобалізації міжнародних відносин
  • розвиток сучасних українсько-російських відносин
  • соціокультурні аспекти взаємовідносин України та Російської Федерації наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
  • соціофілософські аспекти білінгвізму як феномену соціальної дійсності
  • державотворення: історія та сучасність
  • особливості сучасного перекладу
  • митна термінологія

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0115U005062 «Соціокультурні аспекти взаємовідносин України та Російської Федерації наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.» (01.2015-12.2018 рр.)