Науково-дослідний центр «Інноваційні технології готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв»

Науковий керівник
Хорольський В.П., д.т.н., професор
E-mail: horolskiy@donnuet.edu.ua

Науково-дослідний центр «Інноваційні технології готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв» створений у 2018 році на базі кафедри технологій ресторанного господарства, готельно-ресторанної справи та підприємництва і кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання.

Метою наукової діяльності центру є проведення досліджень, спрямованих на визначення стратегії інноваційного розвитку технологій готельно-ресторанного бізнесу, його господарства та створення технологічного обладнання для виробництва безпечних продуктів харчування для людей, що мешкають і працюють на територіях з техногенним забрудненням, впровадження результатів дослідження у виробництво та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • формування стратегії інноваційно-інтелектуального розвитку технологій готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв
  • розробка цифрових методів управління та інформаційного забезпечення готельно-ресторанного господарства
  • сучасні тенденції розвитку робототехнологічних комплексів в системі управління готельно-ресторанного господарства та автоматизованого обслуговування клієнтів, впровадження автоматизованих систем розрахунку з відвідувачами закладів ресторанного господарства
  • розробка обладнання та технологій щодо виробництва безпечних еколого-чистих продуктів харчування для дітей, робітників (гірників, металургів, хіміків) та населення, яке мешкає на території з техногенним тиском
  • розробка еко-платформи «Їжа» – харчування населення, яке проживає на техногенній території
  • розробка продукції лікувально-профілактичного призначення
  • розробка математичних моделей впливу техногенних забруднень на якість життя населення, яке працює на техногенно-небезпечних підприємствах та розробка системи інтелектуального управління еколого-санітарним станом території та біоти Криворізького мегаполісу
  • розробка інтелектуальних систем управління виробництвом продукції для техногенних територій на базі ультразвукового моніторингу стану харчової сировини.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

011U103360 “Інтенсифікація робочих процесів виробництва харчових продуктів  в полі ультразвукових коливань” (2019 – 2020 рр.)

0119U101832 “Наукове обґрунтування новітніх технологій виробів із борошна функціонального призначення” (2018 – 2020 рр.)

У межах діяльності центру виконується кандидатська дисертація:

Коренець Ю.М. Тема роботи “Застосування ультразвукових технологій у виробництві продуктів харчування функціонального призначення”, спеціальність 05.18.12 “Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв”