Міжгалузева НДЛ «Інноваційні технології готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв»

Науковий керівник
Хорольський В.П., д.т.н., професор
E-mail: horolskiy@donnuet.edu.ua

Міжгалузева науково-дослідна лабораторія «Інноваційні технології готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв» створена у 2018 році на базі кафедри технологій ресторанного господарства, готельно-ресторанної справи та підприємництва і кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання.

Метою наукової діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на визначення стратегії інноваційного розвитку технологій готельно-ресторанного бізнесу, його господарства та створення технологічного обладнання для виробництва безпечних продуктів харчування для людей, що мешкають і працюють на територіях з техногенним забрудненням, впровадження результатів дослідження у виробництво та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • формування стратегії інноваційно-інтелектуального розвитку технологій готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв
  • розробка цифрових методів управління та інформаційного забезпечення готельно-ресторанного господарства
  • сучасні тенденції розвитку робототехнологічних комплексів в системі управління готельно-ресторанного господарства та автоматизованого обслуговування клієнтів, впровадження автоматизованих систем розрахунку з відвідувачами закладів ресторанного господарства
  • розробка обладнання та технологій щодо виробництва безпечних еколого-чистих продуктів харчування для дітей, робітників (гірників, металургів, хіміків) та населення, яке мешкає на території з техногенним тиском
  • розробка еко-платформи «Їжа» – харчування населення, яке проживає на техногенній території
  • розробка продукції лікувально-профілактичного призначення
  • розробка математичних моделей впливу техногенних забруднень на якість життя населення, яке працює на техногенно-небезпечних підприємствах та розробка системи інтелектуального управління еколого-санітарним станом території та біоти Криворізького мегаполісу
  • розробка інтелектуальних систем управління виробництвом продукції для техногенних територій на базі ультразвукового моніторингу стану харчової сировини.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

011U103360 “Інтенсифікація робочих процесів виробництва харчових продуктів  в полі ультразвукових коливань” (2019 – 2020 рр.)

0119U101832 “Наукове обґрунтування новітніх технологій виробів із борошна функціонального призначення” (2018 – 2020 рр.)

У рамках діяльності лабораторії виконуються кандидатські дисертації:

Коренець Ю.М. Тема роботи “Застосування ультразвукових технологій у виробництві продуктів харчування функціонального призначення”, спеціальність 05.18.12 “Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв”

Квітка Т.В. Тема роботи “Обґрунтування механізмів оптимізації екологічного стану території при техногенному забрудненні шляхом застосування цифрового моніторингу (на прикладі підприємств Кривбасу)”, спеціальність 051 “Економіка”.