Науково-дослідний центр “Формування інформаційної, облікової та фінансової систем управління діяльністю підприємства”

Науковий керівник
Слободянюк Н.О., д.е.н., проф.
E-mail: slobodyanyuk@donnuet.edu.ua

Науково-дослідний центр «Формування інформаційної, облікової та фінансової систем управління діяльністю підприємства» створений у 2015 році на базі кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності центру  є провадження наукової, науково-дослідної та інноваційної діяльності щодо вирішення ключових проблем формування інформаційної, облікової та фінансової систем управління діяльністю підприємства та доведення таких рішень до стану комерціалізації відповідно до потреб ринку, а також їх впровадження в освітній процес ЗВО.

Основні напрями досліджень:

 • обґрунтування теоретико-методичних засад формування інформаційної, облікової та фінансової систем управління діяльністю підприємства
 • розробка та удосконалення концептуальних засад  підвищення  ефективності обліково-фінансової систем управління діяльністю підприємств на основі економіко-математичного моделювання
 • розробка теоретико – методологічних положень інтегрованого обліку та формування системи показників інтегрованої звітності відповідно до вимог МСБО, МСФЗ
 • удосконалення форм інтегрованої звітності для потреб управління суб’єктів господарювання
 • розробка концепції моделювання динамічної оптимізації  управління інноваційними процесами підприємства  в умовах невизначеності й ризиків
 • моделювання стратегій розвитку фінансового потенціалу підприємств
 • формування конкурентних стратегії розвитку підприємств в умовах європейської інтеграції
 • підвищення дієвості обліково-інформаційної системи в прийнятті науково-обґрунтованих управлінських рішень
 • розвиток інформаційних технологій бухгалтерського обліку
 • розвиток нормативно-правового забезпечення механізму фінансового управління підприємства
 • формування системи управління підприємством на засадах контролінгу.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0116U002177 «Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах  кризи»  (2016 – 2017 рр.)

0118U003859 «Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової  системи України на основі  інноваційно-інвестиційних стратегій» (2018-2020 рр.)