Маріупольський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є одним  з найвідоміших вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації Приазовського промислового регіону.

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі з таких спеціальностей:

  • 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
  • 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація “Економіка підприємства”
  • 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація “Товарознавство і комерційна діяльність”
  • 181 “Харчові технології”
  • 241 “Готельно-ресторанна справа”

Адреса:  вул. Матросова,7, м. Маріуполь, Донецька область, 87528

(0629) 58-74-98

(0629) 58-74-95

mt.dnuet@meta.ua

http://mk.donnuet.edu.ua/

Директор коледжу – Шерстюкова К.Ю.

1968 рік – Жданівський коледж радянської торгівлі

1997 року коледж увійшов до складу  Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Коледж ліцензовано як заклад вищої освіти І рівня акредитації з правом підготовки молодших спеціалістів. Навчання в коледжі здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) та базової загальної середньої освіти (9 класів). Для випускників професійних ліцеїв навчання в коледжі здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. Для здійснення освітнього процесу на сучасному рівні обладнано 37 кабінетів, 2 лабораторії, 5 комп’ютерних класів на 60 робочих місць. До послуг студентів бібліотека, читальна, актова, спортивна зали з літнім майданчиком, медпункт, їдальня на 120 місць.

За роки існування в коледжі підготовлено понад 20 тисяч молодших спеціалістів.