Краматорський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – державний навчальний заклад, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, заснований у 1962 році наказом Міністерства торгівлі Української РСР за № 124.

Адреса: м. Краматорськ, ​бул. Машинобудівників, 40,

У зв`язку із воєнними діями коледж тимчасово здійснює свою діяльність за адресою м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, ауд. 406.

(0626) 41-47-18

krkdonnuet@gmail.com

http://krkdonnuet.wixsite.com/krkdonnuet

Директор коледжу – Кравцов Олександр Олексійович

З 1997 року Краматорський коледж увійшов до складу Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Навчання в коледжі здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) та базової загальної середньої освіти (9 класів). Для випускників професійних ліцеїв навчання в коледжі здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.
Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі з таких спеціальностей:
  • 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація “Економіка підприємства”
  • 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація “Товарознавство і комерційна діяльність”
  • 181 “Харчові технології”
  • 241 “Готельно-ресторанна справа”