Каталог дисциплін

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес 5 Осінній
2. Історія економіки та економічної думки 5 Весняний
3. Кон’юнктурні дослідження 5 Весняний Робоча програма
4. Макроекономіка 5 Весняний
5. Міжнародна економіка 5 Весняний
6. Міжнародна інвестиційна діяльність 5 Осінній
7. Міжнародна інтеграція 5 Осінній
8. Міжнародні фінанси 5 Весняний
9. Мікроекономіка 5 Осінній
10. Основи міжнародних економічних відносин 5 Весняний
11. Основи наукових досліджень та академічне письмо 5 Весняний Робоча програма
12. Політична економія 5 Осінній
13. Технічний аналіз 5 Осінній

Кафедра  іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Академічне письмо 5 Весняний Робоча програма
2. Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації 6 Осінній, весняний Робоча програма
3. Вступ до перекладознавства та основи редагування перекладів 3 Осінній Робоча програма
4. Господарське право 5 Осінній Робоча програма
5. Ділова українська мова 5 Осінній Робоча програма
6. Друга іноземна мова 10 Осінній, весняний
7. Друга іноземна мова 10 Весняний
8. Іноземна мова

– 051 «Економіка», 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»

– 071 «Облік і оподаткування»

– 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

– 073 «Менеджмент»

– 075 «Маркетинг»

– 133 «Галузеве машинобудування», 142 «Енергетичне машинобудування»

– 181 «Технології в ресторанному господарстві»

10 Осінній, весняний
Робоча програма для сп 051, 076

Робоча програма для сп. 071

Робоча програма для сп. 072

Робоча програма для сп. 073

Робоча програма для сп. 075

Робоча програма для сп. 133,142

Робоча програма для сп. 181

</a

9. Іноземна мова

– 242 «Туризм»

– 241 «Готельно-ресторанна справа»

20 Осінній, весняний Робоча програма для сп. 241

Робоча програма для сп. 242

10. Іноземна мова

292 «Міжнародні економічні відносини»

34 Осінній, весняний Робоча програма
11. Іспанська мова 10 Осінній, весняний
12. Історія англійської мови 4 Весняний
13. Історія зарубіжної літератури 7 Осінній, весняний Робоча програма
14. Латинська мова 4 Осінній
15. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 5 Весняний Робоча програма
16. Основи інформатики та прикладної лінгвістики 4 Весняний Робоча програма
17. Основи наукових досліджень та академічне письмо 5 Весняний Робоча програма
18. Переклад ділового мовлення та комерційної документації 5 Весняний Робоча програма
19. Порівняльна граматика англійської та української мови 4 Весняний Робоча програма
20. Порівняльна лексикологія англійської та української мови 4 Весняний Робоча програма
21. Порівняльна стилістика англійської та української мови 4 Весняний Робоча програма
22. Практика перекладу з основної іноземної мови 9 Осінній, весняний Робоча програма
23. Практикум з іноземної мови 10 Весняний Робоча програма
24. Практикум з іноземної (німецької) мови 10 Весняний Робоча програма
25. Практичний курс другої іноземної (німецької) мови 21 Осінній, весняний
26. Практичний курс другої іноземної мови та переклад 5 Весняний
27. Практичний курс основної іноземної (англійської) мови 33 Осінній, весняний Робоча програма
28. Психологія 5 Осінній Робоча програма
29. Риторика 5 Осінній Робоча програма
30. Соціологія та політологія 5 Весняний Робоча програма
31. Теоретичний курс другої іноземної (німецької) мови 5 Осінній
32. Технології ділових комунікацій 5 Весняний Робоча програма
33. Трудове право 5 Весняний Робоча програма
34. Українська мова за професійним спрямуванням 4 Осінній Робоча програма
35. Філософія 5 Осінній Робоча програма
36. Цивілізаційні трансформації сучасності 5 Осінній Робоча програма

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Адміністративний менеджмент 5 Осінній
2. Етика бізнесу 5 Весняний
3. Інноваційний маркетинг 5 Осінній Робоча програма
4. Інтернет-маркетинг 5 Весняний
5. Комунікативний менеджмент 5 Осінній
6. Маркетинг 5 Осінній
7. Маркетинг товарів та  послуг 5 Осінній
8. Маркетингова товарна політика 4 Весняний
9. Маркетингове ціноутворення 5 Осінній
10. Маркетингові дослідження 5 Осінній Робоча програма
11. Маркетингові комунікації 5 Осінній
12. Менеджмент 5 Осінній Робоча програма
13. Менеджмент підприємства 5 Весняний
14. Мерчандайзинг 5 Осінній Робоча програма
15. Основи маркетингу 5 Весняний
16. Паблік рилейшинз 5 Осінній
17. Поведінка споживачів 5 Осінній
18. Рекламний менеджмент 5 Весняний
19. Самоменеджмент 4 Осінній
20. Стратегічне управління 5 Осінній
21. Теорія організації 5 Осінній
22. Теорія організації 5 Весняний
23. Управління інноваціями 5 Осінній
24. Управління персоналом 5 Весняний Робоча програма
25. Управлінські рішення 5 Осінній

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Аналіз господарської діяльності 5 Весняний
2. Аудит 5 Осінній Робоча програма
3. Банківська система 5 Осінній Робоча програма
4. Бухгалтерський облік 5 Осінній Робоча програма
Робоча програма для сп. 071
5. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками 5 Весняний
6. Бюджетна і податкова системи України 5 Весняний Робоча програма
7. Внутрішній господарський контроль 5 Осінній Робоча програма
8. Звітність підприємства 5 Осінній
9. Місцеві фінанси 5 Весняний Робоча програма
10. Облік і звітність в оподаткуванні 5 Осінній
11. Облік у банках 5 Осінній
12. Облік у бюджетних установах 5 Весняний
13. Облік у зарубіжних країнах 4 Весняний Робоча програма
14. Страхування 5 Весняний
15. Фінанси 5 Осінній
16. Фінанси підприємства 5 Осінній
17. Фінанси, гроші та кредит 5 Весняний Робоча програма
18. Фінансовий облік 1 5 Весняний
19. Фінансовий облік 2 5 Осінній
20. Центральний банк і грошово-кредитна політика 5 Весняний Робоча програма

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Барна справа та організація роботи сомельє 5 Весняний
2. Безпека харчових продуктів та HACCP у галузі 5 Осінній Робоча програма
3. Біржова діяльність 5 Весняний
4. Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня 5 Весняний
5. Готельний сервіс 5 Весняний
6. Громадське будівництво та дизайн закладів ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
7. Дизайн та інтер’єр приміщень закладів готельного та ресторанного господарства 5 Весняний Робоча програма
8. Е-бізнес 5 Весняний
9. Економіка підприємства 5 Весняний Робоча програма
10. Економічний аналіз 5 Весняний
11. Електронні послуги в готельно-ресторанному господарстві 5 Весняний
12. Електронні системи в готельно-ресторанному господарстві 4 Осінній Робоча програма
13. Етнічні кухні 5 Осінній
14. Кооперація та організація виробництва 5 Осінній Робоча програма
15. Методи контролю в галузі 5 Осінній Робоча програма
16. Мікробіологія і товарознавство 5 Осінній. весняний Робоча програма
17. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 5 Весняний Робоча програма
18. Організація готельного господарства 5 Весняний
19. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
20. Організація ресторанного господарства 5 Осінній, весняний Робоча програма для сп. 181
Робоча програма для сп. 241
21. Організація торгівлі 5 Осінній Робоча програма
22. Основи кондитерського та пекарського мистецтва 5 Осінній Робоча програма
23. Підприємництво 5 Весняний
24. Проектування підприємств галузі з основами CAD 5 Весняний
25. Проєктування закладів ресторанного господарства з основами СAD 5 Осінній Робоча програма
26. Ритейл 5 Весняний
27. Стандартизація, сертифікація і метрологія 5 Весняний Робоча програма
28. Теоретичні основи харчових технологій 5 Весняний Робоча програма
29. Технологія напоїв 5 Весняний
30. Технологія продукції ресторанного господарства 5 Осінній, весняний Робоча програма
31. Управління бізнес-процесами в туризмі 5 Осінній Робоча програма
32. Управління доходами та фінансова аналітика в гостинності 6 Осінній Робоча програма
33. Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства 5 Осінній
34. Фізіологія, гігієна та санітарія 5 Осінній Робоча програма
35. Фізіологія, гігієна та санітарія 5 Весняний
36. Формування бізнес-моделі підприємства 5 Осінній
37. Харчова хімія 5 Весняний Робоча програма
38. Харчова хімія та біохімія 5 Осінній, весняний Робоча програма 1 сем.
Робоча програма 2 сем.
39. Харчові технології 5 Осінній
40. Харчові технології 5 Осінній, весняний Робоча програма

Кафедра туризму та країнознавства

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Географія туризму 5 Осінній Робоча програма
2. Індустрія гостинності країн світу 5 Осінній
3. Історія української державності та культури 5 Осінній
4. Країнознавство 4 Весняний Робоча програма
5. Курортна справа 5 Осінній Робоча програма
6. Організація туристичних подорожей 5 Весняний Робоча програма
7. Організація екскурсійної  діяльності 5 Осінній Робоча програма
8. Основи музеєзнавства 5 Весняний
9. Основи туризмознавства 5 Осінній
10. Рекреаційні комплекси світу 5 Весняний Робоча програма
Робоча програма
11. Ринок туристичних послуг 5 Осінній Робоча програма
12. Світова індустрія гостинності 5 Осінній Робоча програма
13. Спеціалізований туризм 5 Осінній Робоча програма
14. Туристичне краєзнавство 5 Осінній Робоча програма

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Автоматизація виробничих процесів 5 Осінній
2. Апарати холодильних установок 5 Осінній
3. Апарати холодильних установок 5 Весняний
4. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 5 Осінній
5. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 5 Весняний
6. Вища математика 5 Осінній
7. Вища математика 2 5 Весняний
8. Гідрогазодинаміка 5 Весняний
9. Деталі машин 5 Осінній
10. Економіко-математичні методи та моделі 5 Весняний
11. Експлуатація та обслуговування холодильних машин 5 Осінній
12. Електрообладнання енергетичних установок 5 Весняний
13. Електротехніка 5 Осінній
14. Енергозберігаючі технології 5 Осінній
15. Інженерна графіка 5 Весняний
16. Інформатика та інформаційні технології 5 Весняний
17. Менеджмент (охорона праці) 5 Осінній
18. Нарисна геометрія 5 Осінній
19. Опір матеріалів 5 Весняний
20. Основи кондиціювання повітря 5 Осінній
21. Процеси та апарати харчових виробництв 5 Весняний
22. Процеси та апарати харчових виробництв 2 5 Осінній
23. Системи автоматизованого проектування 5 Осінній
24. Системи автоматизованого проектування 2 5 Весняний
25. Статистика 5 Осінній
26. Теоретична механіка 5 Осінній
27. Теоретичні основи теплотехніки 5 Осінній
28. Теоретичні основи холодильної техніки 5 Осінній
29. Теплове обладнання харчових виробництв 5 Осінній
30. Теплове обладнання харчових виробництв 5 Весняний
31. Тепломасообмін 5 Осінній
32. Теплотехнічні вимірювання та прилади 5 Осінній
33. Теплотехнічні вимірювання та прилади 5 Весняний
34. Технічна термодинаміка 5 Осінній
35. Технологічне обладнання харчових виробництв 5 Осінній
36. Технологічне обладнання харчових виробництв 1 5 Весняний
37. Технологічне холодильне обладнання 5 Весняний
38. Технологічні основи машинобудування 5 Осінній
39. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 5 Весняний
40. Устаткування закладів ресторанного господарства 5 Осінній
41. Фізика 5 Осінній
42. Холодильні машини 5 Осінній
43. Холодильні установки 5 Осінній