Каталог дисциплін

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

Кафедра іноземної філології, українознавства

та соціально-правових дисциплін

ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Академічне письмо 52
2.       Вступ до перекладознавства та основи редагування перекладів32
3.       Господарське право 41
4.       Ділова українська мова 51
5.       Друга іноземна мова101.2
6.       Економічна та політична конфліктологія 41(2)
7.       Іноземна мова:101.2
- 051 «Економіка»
-071 «Облік і оподаткування»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 073 «Менеджмент»
- 075 «Маркетинг»
- 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»
- 133«Галузеве машинобудування»
- 142 «Енергетичне машинобудування»
- 181 «Технології в ресторанному господарстві»
8.       Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації71.2
9.       Іноземна мова:10, 101.2
- 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа»
10.   Іноземна мова:10,10,10,51.2
- 292 «Міжнародні економічні відносини»
11.   Історія зарубіжної літератури 71.2
12.   Латинська мова41
13.   Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 6; 6,52
14.   Основи інформатики та прикладної лінгвістики42
15.   Основи наукових досліджень та академічне письмо62
16.   Переклад ділового мовлення та комерційної документації42
17.   Порівняльна граматика англійської та української мови41
18.   Порівняльна лексикологія англійської та української мови41
19.   Порівняльна стилістика англійської та української мови42
20.   Практикум з іноземної мови (англійської)102
21.   Практичний курс основної іноземної (англійської) мови16; 101.2
22.   Психологія 52
23.   Психологія та основи педагогіки41
24.   Риторика51
25.   Сучасна українська література51
26.   Трудове право 41(2)
27.   Українська мова (за проф. спрямуванням)52
28.   Філософія 41
29.   Цивілізаційні трансформації сучасності 41(2)

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

     
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.                   Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес51
2.                   Інфраструктурний розвиток51
3.                   Історія економіки та економічної думки51
4.                   Кон'юнктурні дослідження4, 61, 2
5.                   Макроекономіка52
6.                   Міжнародна економіка52
7.                   Міжнародна економічна діяльність України61
8.                   Міжнародна інвестиційна діяльність51
9.                   Міжнародна інтеграція51
10.               Міжнародна торгівля51
11.               Міжнародні фінанси5.52
12.               Мікроекономіка51
13.               Національна економіка61
14.               Основи міжнародних відносин32
15.               Основи наукових досліджень та академічне письмо62
16.               Політична економія51
17.               Технічний аналіз5, 61

Кафедра обліку і аудиту

     
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.                   Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес51
2.                   Інфраструктурний розвиток51
3.                   Історія економіки та економічної думки51
4.                   Кон'юнктурні дослідження4, 61, 2
5.                   Макроекономіка52
6.                   Міжнародна економіка52
7.                   Міжнародна економічна діяльність України61
8.                   Міжнародна інвестиційна діяльність51
9.                   Міжнародна інтеграція51
10.               Міжнародна торгівля51
11.               Міжнародні фінанси5.52
12.               Мікроекономіка51
13.               Національна економіка61
14.               Основи міжнародних відносин32
15.               Основи наукових досліджень та академічне письмо62
16.               Політична економія51
17.               Технічний аналіз5, 61

Кафедра фінансів і банківської справи

     
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Банківська система 51
2.       Банківський нагляд та регулювання42
3.       Бюджетна система 52
4.       Бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва51
5.       Валютний ринок 42
6.       Вступ до спеціальності фінанси, банківська справа та страхування33
7.       Гроші та кредит 42
8.       Грошово-кредитні системи зарубіжних країн42
9.       Інвестиційна політика підприємств51
10.   Інвестування 51
11.   Місцеві фінанси 41
12.   Операції банківських і небанківських установ 41
13.   Податкова система 51
14.   Страхування 52
15.   Фінанси 51
16.   Фінанси підприємства51
17.   Фінанси, гроші та кредит 52
18.   Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва 51
19.   Фінансове посередництво51
20.   Фінансовий ринок 42
21.   Центральний банк і грошово-кредитна політика 42