Каталог дисциплін

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес 5 Осінній Робоча програма
2. Історія економіки та економічної думки 5 Весняний Робоча програма
3. Кон’юнктурні дослідження 5 Весняний Робоча програма
4. Макроекономіка 5 Весняний Робоча програма
5. Міжнародна економіка 5 Весняний Робоча програма
6. Міжнародна інвестиційна діяльність 5 Осінній Робоча програма
7. Міжнародна інтеграція 5 Осінній Робоча програма
8. Міжнародна торгівля 5 Осінній Робоча програма
9. Міжнародні фінанси 5 Весняний Робоча програма
10. Мікроекономіка 5 Осінній Робоча програма
11. Основи наукових досліджень та академічне письмо 5 Весняний Робоча програма
12. Політична економія 5 Осінній Робоча програма
13. Технічний аналіз 5 Осінній Робоча програма

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Академічне письмо 5 Весняний Робоча програма
2. Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації 6 Осінній, весняний Робоча програма
3. Вступ до перекладознавства та основи редагування перекладів 3 Осінній Робоча програма
4. Господарське право 5 Осінній Робоча програма
5. Ділова українська мова 5 Осінній Робоча програма
6. Друга іноземна мова 10 Осінній, весняний Робоча програма
7. Друга іноземна мова 10 Весняний Робоча програма
8. Іноземна мова

– 051 «Економіка», 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»
– 071 «Облік і оподаткування»
– 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
– 073 «Менеджмент»
– 075 «Маркетинг»
– 133 «Галузеве машинобудування», 142 «Енергетичне машинобудування»
– 181 «Технології в ресторанному господарстві»

10 Осінній, весняний

Робоча програма для сп 051, 076
Робоча програма для сп. 071
Робоча програма для сп. 072
Робоча програма для сп. 073
Робоча програма для сп. 075
Робоча програма для сп. 133,142
Робоча програма для сп. 181
9. Іноземна мова

– 242 «Туризм»
– 241 «Готельно-ресторанна справа»

20 Осінній, весняний

Робоча програма для сп. 241
Робоча програма для сп. 242
10. Іноземна мова
– 292 «Міжнародні економічні відносини»
34 Осінній, весняний
Робоча програма для сп. 292
11. Іспанська мова 10 Осінній, весняний Робоча програма
12. Історія англійської мови 4 Весняний Робоча програма
13. Історія зарубіжної літератури 7 Осінній, весняний Робоча програма
14. Латинська мова 4 Осінній Робоча програма
15. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 5 Весняний Робоча програма
16. Основи інформатики та прикладної лінгвістики 4 Весняний Робоча програма
17. Основи наукових досліджень та академічне письмо 5 Весняний Робоча програма
18. Переклад ділового мовлення та комерційної документації 5 Весняний Робоча програма
19. Порівняльна граматика англійської та української мови 4 Весняний Робоча програма
20. Порівняльна лексикологія англійської та української мови 4 Весняний Робоча програма
21. Порівняльна стилістика англійської та української мови 4 Весняний Робоча програма
22. Практика перекладу з основної іноземної мови 9 Осінній, весняний Робоча програма
23. Практикум з іноземної (німецької) мови 10 Весняний Робоча програма
24. Практикум з іноземної мови 10 Весняний Робоча програма
25. Практичний курс другої іноземної (німецької) мови 21 Осінній, весняний Робоча програма
26. Практичний курс другої іноземної мови та переклад 5 Весняний Робоча програма
27. Практичний курс основної іноземної (англійської) мови 33 Осінній, весняний Робоча програма
28. Соціологія 5 Весняний Робоча програма
29. Теоретичний курс другої іноземної (німецької) мови 5 Осінній Робоча програма
30. Трудове право 5 Весняний Робоча програма
31. Українська мова за професійним спрямуванням 4 Осінній Робоча програма
32. Філософія 5 Осінній Робоча програма

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Адміністративний менеджмент 5 Осінній Робоча програма
2. Економічна безпека 5 Весняний Робоча програма
3. Етика бізнесу 5 Весняний Робоча програма
4. Інноваційний маркетинг 5 Осінній Робоча програма
5. Інтернет-маркетинг 5 Весняний Робоча програма
6. Комунікативний менеджмент 5 Осінній Робоча програма
7. Маркетинг 5 Осінній Робоча програма
8. Маркетинг товарів та  послуг 5 Осінній Робоча програма
9. Маркетингова товарна політика 5 Весняний
10. Маркетингове ціноутворення 5 Осінній Робоча програма
11. Маркетингові дослідження 5 Осінній Робоча програма
12. Маркетингові комунікації 5 Осінній Робоча програма
13. Менеджмент 5 Осінній Робоча програма
14. Менеджмент підприємства 5 Весняний
15. Мерчандайзинг 5 Осінній Робоча програма
16. Основи маркетингу 5 Весняний Робоча програма
17. Паблік рилейшинз 5 Осінній Робоча програма
18. Поведінка споживачів 5 Осінній Робоча програма
19. Рекламний менеджмент 5 Весняний Робоча програма
20. Самоменеджмент 5 Осінній Робоча програма
21. Стратегічне управління 5 Осінній Робоча програма
22. Теорія організації 5 Осінній Робоча програма
23. Теорія організації 5 Весняний
24. Управління інноваціями 5 Осінній Робоча програма
25. Управління персоналом 5 Весняний Робоча програма
26. Управлінські рішення 5 Осінній Робоча програма

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Аналіз господарської діяльності 5 Весняний Робоча програма
2. Аудит 5 Осінній Робоча програма
3. Банківська система 5 Осінній Робоча програма
4. Бухгалтерський облік 5 Осінній Робоча програма
5. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками 5 Весняний Робоча програма
6. Бюджетна і податкова системи України 5 Весняний Робоча програма
7. Вища математика 5 Осінній Робоча програма
8. Вища математика 2 5 Весняний Робоча програма
9. Внутрішній господарський контроль 5 Осінній Робоча програма
10. Економіко-математичні методи та моделі 5 Весняний Робоча програма
11. Звітність підприємства 5 Осінній Робоча програма
12. Інформатика та інформаційні технології 5 Весняний Робоча програма
13. Місцеві фінанси 5 Весняний Робоча програма
14. Облік і звітність в оподаткуванні 5 Осінній Робоча програма
15. Облік у банках 5 Осінній Робоча програма
16. Облік у бюджетних установах 5 Весняний Робоча програма
17. Облік у зарубіжних країнах 4 Весняний Робоча програма
18. Статистика 5 Осінній Робоча програма
19. Страхування 5 Весняний Робоча програма
20. Фінанси 5 Осінній Робоча програма
21. Фінанси підприємства 5 Осінній Робоча програма
22. Фінанси, гроші та кредит 5 Весняний Робоча програма
23. Фінансовий облік 2 5 Осінній Робоча програма
24. Центральний банк і грошово-кредитна політика 5 Весняний Робоча програма

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Барна справа та організація роботи сомельє 5 Весняний Робоча програма
2. Безпека харчових продуктів та HACCP у галузі 5 Осінній Робоча програма
3. Біржова діяльність 5 Весняний
4. Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня 5 Весняний
5. Готельний сервіс 5 Весняний
6. Громадське будівництво та дизайн закладів ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
7. Дизайн та інтер’єр приміщень закладів готельного та ресторанного господарства 5 Весняний Робоча програма
8. Е-бізнес 5 Весняний
9. Економіка підприємства 5 Весняний Робоча програма
10. Економічний аналіз 5 Весняний
11. Електронні послуги в готельно-ресторанному господарстві 5 Весняний Робоча програма
12. Електронні системи в готельно-ресторанному господарстві 4 Осінній Робоча програма
13. Етнічні кухні 5 Осінній Робоча програма
14. Кооперація та організація виробництва 5 Осінній Робоча програма
15. Мікробіологія і товарознавство 5 Осінній, весняний Робоча програма
16. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 5 Весняний Робоча програма
17. Організація готельного господарства 5 Весняний
18. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
19. Організація ресторанного господарства 5 Осінній, весняний Робоча програма для сп. 181
Робоча програма для сп. 241
20. Організація торгівлі 5 Осінній Робоча програма
21. Основи кондитерського та пекарського мистецтва 5 Осінній Робоча програма
22. Підприємництво 5 Весняний
23. Методи контролю в галузі 5 Весняний Робоча програма
24. Проєктування закладів ресторанного господарства з основами СAD 5 Осінній Робоча програма
25. Ритейл 5 Весняний
26. Стандартизація, сертифікація і метрологія 5 Весняний Робоча програма
27. Теоретичні основи харчових технологій 5 Весняний Робоча програма
28. Технологія напоїв 5 Весняний Робоча програма
29. Технологія продукції ресторанного господарства 5 Осінній, весняний Робоча програма
30. Управління бізнес-процесами в туризмі 5 Осінній Робоча програма
31. Управління доходами та фінансова аналітика в гостинності 6 Осінній Робоча програма
32. Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
33. Фізіологія, гігієна та санітарія 5 Осінній, весняний Робоча програма
34. Формування бізнес-моделі підприємства 5 Осінній Робоча програма
35. Харчова хімія 5 Весняний Робоча програма
36. Харчова хімія та біохімія 5 Осінній, весняний Робоча програма 1 сем.
Робоча програма 2 сем.
37. Харчові технології 5 Осінній, весняний Робоча програма

Кафедра туризму та країнознавства

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Географія туризму 5 Осінній Робоча програма
2. Індустрія гостинності країн світу 5 Осінній Робоча програма
3. Країнознавство 4 Весняний Робоча програма
4. Курортна справа 5 Осінній Робоча програма
5. Організація екскурсійної  діяльності 5 Осінній Робоча програма
6. Організація туристичних подорожей 5 Весняний Робоча програма
7. Основи музеєзнавства 5 Весняний Робоча програма
8. Основи туризмознавства 5 Осінній Робоча програма
9. Психологія 5 Осінній Робоча програма
10. Рекреаційні комплекси світу 5 Весняний Робоча програма
11. Ринок туристичних послуг 5 Осінній Робоча програма
12. Риторика 5 Осінній Робоча програма
13. Світова індустрія гостинності 5 Осінній Робоча програма
14. Спеціалізований туризм 5 Осінній Робоча програма
15. Технології ділових комунікацій 5 Весняний Робоча програма
16. Туристичне краєзнавство 5 Осінній Робоча програма
17. Цивілізаційні трансформації сучасності 5 Осінній Робоча програма

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Автоматизація виробничих процесів 5 Осінній Робоча програма
2. Апарати холодильних установок 5 Весняний Робоча програма
3. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 5 Весняний Робоча програма
4. Гідрогазодинаміка 5 Весняний Робоча програма
5. Деталі машин 5 Осінній Робоча програма
6. Експлуатація та обслуговування холодильних машин 5 Осінній Робоча програма
7. Електрообладнання енергетичних установок 5 Весняний Робоча програма
8. Електротехніка 5 Осінній Робоча програма
9. Енергозберігаючі технології 5 Осінній Робоча програма
10. Інженерна графіка 5 Весняний Робоча програма
11. Менеджмент (охорона праці) 5 Осінній
12. Нарисна геометрія 5 Осінній Робоча програма
13. Опір матеріалів 5 Весняний Робоча програма
14. Основи кондиціювання повітря 5 Осінній Робоча програма
15. Процеси та апарати харчових виробництв 5 Весняний, Осінній Робоча програма
16. Системи автоматизованого проектування 5 Осінній, Весняний Робоча програма
17. Теоретична механіка 5 Осінній Робоча програма
18. Теоретичні основи теплотехніки 5 Осінній Робоча програма
19. Теоретичні основи холодильної техніки 5 Осінній Робоча програма
20. Теплове обладнання харчових виробництв 5 Осінній
21. Тепломасообмін 5 Осінній Робоча програма
22. Теплотехнічні вимірювання та прилади 5 Весняний
23. Технічна термодинаміка 5 Осінній Робоча програма
24. Технологічне обладнання харчових виробництв 5 Весняний, Осінній Робоча програма
25. Технологічне холодильне обладнання 5 Весняний Робоча програма
26. Технологічні основи машинобудування 5 Осінній Робоча програма
27. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 5 Весняний
28. Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
29. Фізика 5 Осінній Робоча програма
30. Холодильні машини 5 Осінній Робоча програма
31. Холодильні установки 5 Осінній Робоча програма

Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності

Кафедра економіки та бізнесу

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1 Бізнес-аналітика 5 осінній Робоча програма
2 Біржова діяльність 5 осінній Робоча програма
3 Господарське право 5 осінній Робоча програма
4 Економічна теорія: мікро- та макроекономіка 5 осінній Робоча програма
5 Економічна звітність 5 осінній Робоча програма
6 Економіка інновацій та інноваційна політика 5 осінній Робоча програма
7 Етнічні кухні 5 осінній Робоча програма
8 Історія української державності та культури 5 осінній Робоча програма
9 Менеджмент 5 осінній Робоча програма
10 Маркетинг 5 осінній Робоча програма
11 Основи кулінарії 5 осінній Робоча програма
12 Організація готельного господарства 5 осінній Робоча програма
13 Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 5 осінній Робоча програма
14 Організація торгівлі 5 осінній Робоча програма
15 Сталий розвиток 5 осінній Робоча програма
16 Статистика 5 осінній Робоча програма
17 Технологія продукції ресторанного господарства 5 осінній, весняний Робоча програма
18 Управління якістю товарів та послуг 5 осінній Робоча програма
19 Економічний аналіз 5 весняний Робоча програма
20 Економіка підприємства 5 весняний Робоча програма
21 Етика та соціальна відповідальність бізнесу 5 весняний Робоча програма
22 Наукові дослідження та академічне письмо 5 весняний Робоча програма
23 Організація ділових переговорів 5 весняний Робоча програма
24 Обґрунтування господарських рішень 5 весняний Робоча програма
25 Організація ресторанного господарства 5 весняний Робоча програма
26 Потенціал і оцінка бізнесу 5 весняний Робоча програма
27 Start-up: створення та функціонування 5 весняний Робоча програма
28 Технології ділових комунікацій 5 весняний Робоча програма
29 Товарознавство 5 весняний Робоча програма
30 Управління персоналом 5 весняний Робоча програма
31 Формулювання бізнес-моделей підприємства 5 весняний Робоча програма