Каталог дисциплін

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

 

Кафедра іноземної філології, українознавства

та соціально-правових дисциплін

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Академічне письмо 5 Весняний Робоча програма
2. Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації 6 Осінній, весняний Робоча програма
3. Вступ до перекладознавства та основи редагування перекладів 3 Осінній Робоча програма
4. Господарське право 5 Осінній Робоча програма
5. Ділова українська мова 5 Осінній Робоча програма
6. Друга іноземна мова 10 Весняний Робоча програма
7. Іноземна мова:

– 051 «Економіка»

– 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

– 073 «Менеджмент»

– 075 «Маркетинг»

– 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»

– 133«Галузеве машинобудування»

– 142 «Енергетичне машинобудування»

– 181 «Харчові технології»

10 Осінній, весняний Робоча програма 051 «Економіка»

Робоча програма 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Робоча програма 073 «Менеджмент»

Робоча програма 075 «Маркетинг»

Робоча програма 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»

Робоча програма 133«Галузеве машинобудування

Робоча програма 142 «Енергетичне машинобудування»

Робоча програма 181 «Харчові технології»

8. Іноземна мова:

– 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа»

10, 10 Осінній, весняний Робоча програма 241 «Готельно-ресторанна справа»
Робоча програма 242 «Туризм»
9. Іноземна мова:

– 292 «Міжнародні економічні відносини»

10,10,9,5 Осінній, весняний Робоча програма
10. Іспанська мова 10 Осінній, весняний Робоча програма
11. Історія англійської мови 4 Весняний Робоча програма
12. Історія зарубіжної літератури 7 Осінній, весняний Робоча програма
13. Концептуальні засади художнього перекладу 5 Весняний Робоча програма
14. Латинська мова 4 Осінній Робоча програма
15. Лінгвокраїнознавство та література країн другої іноземної мови 5 Весняний Робоча програма
16. Лінгвокраїнознавство та література країн основної іноземної мови 5 Осінній Робоча програма
17. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 5 Весняний Робоча програма
18. Основи інформатики та прикладної лінгвістики 4 Весняний Робоча програма
19. Основи наукових досліджень та академічне письмо 5 Весняний
20. Переклад ділового мовлення та комерційної документації 5 Весняний Робоча програма
21. Переклад науко-технічної літератури 5 Весняний Робоча програма
22. Порівняльна граматика англійської та української мови 4 Весняний Робоча програма
23. Порівняльна лексикологія англійської та української мови 4 Весняний Робоча програма
24. Порівняльна стилістика англійської та української мови 4 Весняний Робоча програма
25. Практика перекладу з основної іноземної мови 14 Осінній, весняний Робоча програма
26. Практика усного перекладу 5 Осінній
27. Практикум з іноземної мови (англійської) 10 Весняний Робоча програма
28. Практичний курс другої іноземної (німецької) мови 8; 8; 5 Осінній, весняний Робоча програма
29. Практичний курс другої іноземної мови та переклад 16 Осінній, весняний Робоча програма
30. Практичний курс основної іноземної (англійської) мови 16; 8; 9;.8 Осінній, весняний Робоча програма
31. Соціологія 5 Весняний Робоча програма
32. Сучасна українська література 5 Осінній Робоча програма
33. Термінологія 5 Весняний Робоча програма
34. Трудове право 5 Весняний Робоча програма
35. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 Осінній Робоча програма

 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес 5 Осінній Робоча програма
2. Європейські цінності та євроінтеграційний процес 5 Осінній Робоча програма
3. Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами 5 Осінній Робоча програма
4. Інфраструктурний розвиток 5 Осінній Робоча програма
5. Історія економіки та економічної думки 5 Весняний Робоча програма
6. Кон’юнктурні дослідження 5 Весняний Робоча програма
7. Макроекономіка 5 Весняний Робоча програма
8. Міжнародна економіка 5 Весняний Робоча програма
9. Міжнародна інвестиційна діяльність 5 Осінній Робоча програма
10. Міжнародна інтеграція 5 Осінній Робоча програма
11. Міжнародна торгівля 5 Осінній Робоча програма
12. Міжнародні  організації 5 Весняний Робоча програма
13. Міжнародні фінанси 5 Весняний Робоча програма
14. Мікроекономіка 5 Осінній Робоча програма
15. Національна економіка 5 Осінній Робоча програма
16. Основи наукових досліджень та академічне письмо 5 Весняний Робоча програма
17. Основи фундаментального аналізу 5 Осінній Робоча програма
18. Політична економія 5 Осінній Робоча програма
19. Технічний аналіз 5 Осінній Робоча програма

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Аналіз господарської діяльності 5 Весняний
2. Банківська система 5 Осінній Робоча програма
3. Бухгалтерський облік 5 Осінній Робоча програма
4. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками 5 Весняний
5. Бюджетна і податкова системи України 5 Весняний
6. Вища математика 5 Осінній, весняний Робоча програма
7. Внутрішній господарський контроль 5 Осінній Робоча програма
8. Економіко-математичні методи та моделі 5 Весняний
9. Звітність підприємства 5 Осінній Робоча програма
10. Інформатика та інформаційні технології 5 Весняний
11. Облік і звітність в оподаткуванні 5 Осінній Робоча програма
12. Облік у банках 5 Осінній Робоча програма
13. Облік у зарубіжних країнах 4 Весняний
14. Статистика 5 Осінній Робоча програма
15. Страхування 5 Весняний
16. Фінанси 5 Осінній Робоча програма
17. Фінанси домогосподарств 5 Весняний
18. Фінанси підприємства 5 Осінній
19. Фінанси, гроші та кредит 5 Весняний
20. Фінансовий ринок 4 Весняний
21. Центральний банк і грошово-кредитна політика 5 Весняний

 

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Адміністративний менеджмент 5 Осінній Робоча програма
2. Економічна безпека 5 Осінній Робоча програма
3. Етика бізнесу 5 Весняний
4. Інноваційний маркетинг 5 Осінній
5. Інтернет-маркетинг 5 Весняний Робоча програма
6. Комунікативний менеджмент 5 Осінній Робоча програма
7. Логістика 5 Осінній Робоча програма
8. Маркетинг соціальних мереж 5 Весняний
9. Маркетинг товарів та послуг 5 Осінній
10. Маркетингова товарна політика 5 Весняний
11. Маркетингове ціноутворення 5 Осінній Робоча програма
12. Маркетингові дослідження 5 Осінній
13. Маркетингові комунікації 5 Осінній Робоча програма
14. Менеджмент підприємства 5 Весняний
15. Мерчендайзинг 5 Осінній
16. Основи маркетингу 5 Весняний
17. Основи менеджменту 5 Осінній Робоча програма
18. Паблік рилейшнз 5 Осінній Робоча програма
19. Поведінка споживачів 5 Осінній Робоча програма
20. Самоменеджмент 5 Осінній Робоча програма
21. Стратегічне управління 5 Осінній Робоча програма
22. Теорія організації 5 Весняний
23. Управління інноваціями 5 Осінній Робоча програма
24. Управління організаційною поведінкою 5 Осінній Робоча програма
25. Управління якістю 5 Весняний
26. Управлінські рішення 5 Осінній Робоча програма

 

 

 

 

 

 

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Автоматизація виробничих процесів 5 Осінній
2. Апарати холодильних установок 5 Весняний Робоча програма
3. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 5 Весняний Робоча програма
4. Гідравлічні машини 5 Весняний
5. Гідрогазодинаміка 5 Весняний Робоча програма
6. Деталі машин 5 Осінній Робоча програма
7. Експлуатація та обслуговування холодильних машин 5 Осінній Робоча програма
8. Електрообладнання енергетичних установок 5 Весняний Робоча програма
9. Електротехніка 5 Осінній Робоча програма
10. Енергозберігаючі технології 5 Осінній Робоча програма
11. Інженерна графіка 5 Весняний Робоча програма
12. Менеджмент (охорона праці) Осінній
13. Механічне обладнання харчових виробництв 5 Осінній, весняний Робоча програма
14. Нарисна геометрія 5 Осінній Робоча програма
15. Опір матеріалів 5 Весняний Робоча програма
16. Основи інформатики та прикладної лінгвістики 4 Весняний
17. Основи кондиціювання повітря 5 Осінній
18. Основи охорони праці та захист навколишнього середовища 5 Весняний
19. Основи проектування холодильних систем 5 Осінній Робоча програма
20. Процеси та апарати харчових виробництв 10 Осінній, весняний
21. Системи автоматизованого проектування 10 Весняний, осінній Робоча програма
22. Теоретична механіка 5 Осінній Робоча програма
23. Теоретичні основи теплотехніки 5 Осінній
24. Теоретичні основи холодильної техніки 5 Осінній Робоча програма
25. Тепломасообмін 5 Осінній Робоча програма
26. Теплотехнічні вимірювання та прилади 5 Весняний Робоча програма
27. Технічна термодинаміка 5 Осінній Робоча програма
28. Технологічне обладнання харчових виробництв 10 Весняний, осінній
29. Технологічні основи машинобудування 5 Осінній Робоча програма
30. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 5 Весняний Робоча програма
31. Устаткування закладів ресторанного господарства 4 Осінній
32. Фізика 5 Осінній Робоча програма
33. Холодильні установки 5 Осінній Робоча програма

 

Кафедра туризму та країнознавства

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Географія туризму 5 Осінній Робоча програма
2. Країнознавство 5 Весняний
3. Міжнародний туризм 5 Осінній Робоча програма
4. Організація ділового туризму та виставкової діяльності 5 Осінній Робоча програма
5. Організація туристичних подорожей 4 Весняний
6. Основи музеєзнавства 5 Весняний Робоча програма
7. Основи туризмознавства 5 Осінній Робоча програма
8. Психологія 5 Осінній
9. Рекреаційні комплекси світу 5 Весняний
10. Ринок туристичних послуг 5 Осінній Робоча програма
11. Риторика 5 Осінній Робоча програма
12. Світова індустрія гостинності 5 Осінній Робоча програма
13. Спеціалізований туризм 5 Осінній Робоча програма
14. Туристичне краєзнавство 5 Осінній Робоча програма

 

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Барна справа та організація роботи сомельє 5 Весняний Робоча програма
2. Біржова діяльність 4 Весняний
3. Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня 5 Весняний
4. Готельний сервіс 5 Осінній Робоча програма
5. Дизайн об’єктів та інтер’єр приміщень закладів готельно-ресторанного бізнесу 4 Весняний
6. Е-бізнес 4 Весняний
7. Електронні системи в готельно-ресторанному господарстві 4 Осінній Робоча програма
8. Електронні послуги в готельно-ресторанному господарстві 5 Весняний
9. Інфраструктура готельного і ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
10. Кооперація та організація виробництва 5 Осінній Робоча програма
11. Методи контролю в галузі 5 Осінній Робоча програма
12. Мікробіологія та товарознавство 5 Весняний
13. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 5 Весняний
14. Організація готельного господарства 5 Осінній, весняний Робоча програма
15. Організація готельного та ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
16. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
17. Організація ресторанного господарства

– 181 «Харчові технології»

– 241 «Готельно-ресторанна справа»

10 Осінній, весняний Робоча програма 181 Харчові технології

Робоча програма 241 Готельно-ресторанна справа

18. Організація торгівлі 5 Осінній Робоча програма
19. Основи кондитерського та пекарського мистецтва 5 Осінній Робоча програма
20. Основи кулінарії 5 Осінній Робоча програма
21. Підприємництво 5 Весняний
22. Проєктування підприємств галузі з основами CAD 10 Осінній, весняний Робоча програма
23. Ритейл 5 Весняний
24. Стандартизація, сертифікація і метрологія 5 Осінній Робоча програма
25. Теоретичні основи харчових технологій 5 Весняний Робоча програма
26. Технологія продукції ресторанного господарства 10 Осінній, весняний Робоча програма
27. Технологія напоїв 5 Весняний
28. Управління доходами та фінансова аналітика в гостинності 5 Осінній Робоча програма
29. Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
30. Фізіологія, гігієна і санітарія 5 Весняний
31. Формування бізнес-моделі підприємства 5 Весняний
32. Харчова хімія 5 Весняний
33. Харчова хімія та біохімія 10 Осінній, весняний Робоча програма 1 сем.

Робоча програма 2 сем.
34. Харчові технології 10 Осінній, весняний Робоча програма

 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності

 

Кафедра економіки та бізнесу

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Безпека харчових продуктів та HACCP у галузі 5 Осінній Робоча програма
2. Економіка підприємства 5 Весняний
3. Економічна звітність 5 Осінній Робоча програма
4. Економічний аналіз 5 Весняний
5. Етнічні кухні 5 Осінній Робоча програма
6. Історія української державності та культури 5 Осінній Робоча програма
7. Маркетинг 5 Осінній Робоча програма
8. Менеджмент 5 Осінній Робоча програма
9. Організація ресторанного господарства 10 Весняний, осінній Робоча програма
10. Технології ділових комунікацій 5 Весняний
11. Технологія продукції ресторанного господарства 10 Осінній, весняний Робоча програма
12. Туроперейтинг 5 Осінній Робоча програма
13. Управління персоналом 5 Весняний
14. Цивілізаційні трансформації сучасності 5 Осінній Робоча програма
15. Технологія напоїв 5 Весняний Робоча програма