Каталог дисциплін

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування
Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Академічне письмо 52
2.       Вступ до перекладознавства та основи редагування перекладів32
3.       Господарське право 41
4.       Ділова українська мова 51
5.       Друга іноземна мова101.2
6.       Економічна та політична конфліктологія 41(2)
7.       Іноземна мова:101.2
- 051 «Економіка»
-071 «Облік і оподаткування»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 073 «Менеджмент»
- 075 «Маркетинг»
- 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»
- 133«Галузеве машинобудування»
- 142 «Енергетичне машинобудування»
- 181 «Технології в ресторанному господарстві»
8.       Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації71.2
9.       Іноземна мова:10, 101.2
- 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа»
10.   Іноземна мова:10,10,10,51.2
- 292 «Міжнародні економічні відносини»
11.   Історія зарубіжної літератури 71.2
12.   Латинська мова41
13.   Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 6; 6,52
14.   Основи інформатики та прикладної лінгвістики42
15.   Основи наукових досліджень та академічне письмо62
16.   Переклад ділового мовлення та комерційної документації42
17.   Порівняльна граматика англійської та української мови41
18.   Порівняльна лексикологія англійської та української мови41
19.   Порівняльна стилістика англійської та української мови42
20.   Практикум з іноземної мови (англійської)102
21.   Практикум з іноземної мови (німецької)102
22.   Практичний курс основної іноземної (англійської) мови16; 101.2
23.   Психологія 52
24.   Психологія та основи педагогіки41
25.   Риторика51
26.   Сучасна українська література51
27.   Трудове право 41(2)
28.   Українська мова (за проф. спрямуванням)52
29.   Філософія 41
30.   Цивілізаційні трансформації сучасності 41(2)
Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.                   Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес51
2.                   Інфраструктурний розвиток51
3.                   Історія економіки та економічної думки51
4.                   Кон'юнктурні дослідження4, 61, 2
5.                   Макроекономіка52
6.                   Міжнародна економіка52
7.                   Міжнародна економічна діяльність України61
8.                   Міжнародна інвестиційна діяльність51
9.                   Міжнародна інтеграція51
10.               Міжнародна торгівля51
11.               Міжнародні фінанси5.52
12.               Мікроекономіка51
13.               Національна економіка61
14.               Основи міжнародних відносин32
15.               Основи наукових досліджень та академічне письмо62
16.               Політична економія51
17.               Технічний аналіз5, 61
Кафедра обліку та аудиту
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Адміністрування податків 41
2.       Аналіз господарської діяльності 52
3.       Аудит 51
4.       Бухгалтерський облік 5.61
5.       Бухгалтерські інформаційні системи51
6.       Внутрішній господарський контроль51
7.       Вступ до спеціальності42
8.       Етика професійної діяльності бухгалтера31
9.       Звітність підприємства 51
10.   Звітність у галузях економіки 42
11.   Облік і звітність в оподаткуванні 51
12.   Облік у банках 51
13.   Облік у бюджетних установах52
14.   Облік у зарубіжних країнах32
15.   Фінансовий облік61
16.   Фінансовий облік II61
17.   Фінансовий облік І62
Кафедра фінансів і банківської справи
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Банківська система 51
2.       Банківський нагляд та регулювання42
3.       Бюджетна система 52
4.       Бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва51
5.       Валютний ринок 42
6.       Вступ до спеціальності фінанси, банківська справа та страхування33
7.       Гроші та кредит 42
8.       Грошово-кредитні системи зарубіжних країн42
9.       Інвестиційна політика підприємств51
10.   Інвестування 51
11.   Місцеві фінанси 41
12.   Операції банківських і небанківських установ 41
13.   Податкова система 51
14.   Страхування 52
15.   Фінанси 51
16.   Фінанси підприємства51
17.   Фінанси, гроші та кредит 52
18.   Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва 51
19.   Фінансове посередництво51
20.   Фінансовий ринок 42
21.   Центральний банк і грошово-кредитна політика 42
Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Економічна безпека51
2.       Етика бізнесу 52
3.       Інноваційний маркетинг52
4.       Інтернет-маркетинг51
5.       Інфраструктура товарного ринку 61
6.       Комунікативний менеджмент 42
7.       Логістика 51
8.       Маркетинг51
9.       Маркетинг товарів та послуг62
10.   Маркетингова товарна політика 51
11.   Маркетингове ціноутворення61(2)
12.   Маркетингові дослідження 51
13.   Маркетингові комунікації51
14.   Менеджмент51
15.   Менеджмент підприємства 42
16.   Основи маркетингу41 (2)
17.   Основи менеджменту41(2)
18.   Паблік рилейшнз51
19.   Поведінка споживачів 51
20.   Прийняття управлінських рішень52
21.   Самоменеджмент42
22.   Стратегічне управління51
23.   Теорія організації41
24.   Управління інноваціями4.51
25.   Управління персоналом 52
26.   Управління проектами52
27.   Управлінські рішення51
Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму
Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Автоматизація виробничих процесів 52
2.       Апарати холодильних установок 51
3.       Безпеки життєдіяльності та захист навколишнього середовища31
4.       Безпека життєдіяльності та основи охорони праці52
5.       Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 51
6.       Вища математика61
7.       Вища математика111.2
8.       Гідравліка, гідро- та пневмоприводи61
9.       Гідравлічні машини 52
10.   Гідрогазодинаміка62
11.   Деталі машин61
12.   Економіко-математичні методи та моделі 52
13.   Експлуатація та обслуговування обладнання харчових виробництв51
14.   Експлуатація та обслуговування холодильних машин51
15.   Електрообладнання енергетичних установок72
16.   Електротехніка 51
17.   Електротехніка та електроніка 61
18.   Енергозбереження 62
19.   Енергозберігаючі технології71
20.   Захист навколишнього середовища та екологія31
21.   Інформатика та інформаційні технології 52
22.   Метрологія, стандартизація і сертифікація51
23.   Механізація ВРТС робіт в галузі5.51
24.   Механічне обладнання харчових виробництв 52
25.   Нарисна геометрія та інженерна графіка81.2
26.   Опір матеріалів 52
27.   Основи інформатики та прикладної лінгвістики 42
28.   Основи кондиціювання повітря 51
29.   Основи проектування холодильних систем52
30.   Прикладна механіка, процеси і апарати харчових виробництв31
31.   Процеси та апарати харчових виробництв101.2
32.   Системи автоматизованого проектування 102.1
33.   Статистика 61
34.   Теоретична механіка51
35.   Теоретичні основи теплотехніки51
36.   Теоретичні основи холодильної техніки 71
37.   Теорія механізмів та машин 62
38.   Тепломасообмін71
39.   Теплотехнічні вимірювання та прилади 51
40.   Технічна термодинаміка 51
41.   Технологічне обладнання харчових виробництв 112.1
42.   Технологічне холодильне обладнання 52
43.   Технологічні основи машинобудування 51
44.   Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство51
45.   Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства31
46.   Фізика 72
47.   Холодильне технологічне та торговельне обладнання харчових виробництв52
48.   Холодильні машини6.51
49.   Холодильні установки 82
Кафедра туризму та країнознавства
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.                   Географія туризму61
2.                   Історія української державності та культури 51
3.                   Країнознавство51
4.                   Курортна справа51
5.                   Міжнародний туризм5.51
6.                   Організація ділового туризму та виставкової діяльності51
7.                   Організація екскурсійної діяльності52
8.                   Організація туристичних подорожей52
9.                   Основи дипломатії та технології ділових комунікацій61
10.               Основи туризмознавства4.52.1
11.               Рекреаційні комплекси світу51
12.               Спеціалізований туризм5.52
13.               Туристичне краєзнавство51
14.               Туроперейтинг51
Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Start-up: створення та функціонування41
2.       Барна справа та організація роботи сомельє 41
3.       Безпека харчових продуктів та HACCP у галузі4.51
4.       Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня5.41.2
5.       Готельний сервіс51
6.       Громадське будівництво та дизайн закладів ресторанного господарства51
7.       Дизайн об'єктів та інтер'єр приміщень, закладів готельно-ресторанного бізнесу 61
8.       Економіка підприємства 51.2
9.       Економічний аналіз
10.   Електронні системи в готельно-ресторанному господарстві42
11.   Етнічні кухні51
12.   Зовнішньоекономічна діяльність підприємства51
13.   Інфраструктура готельного і ресторанного господарства 42
14.   Кон’юнктура ринку
15.   Кооперація та організація виробництва
16.   Кулінарне мистецтво країн світу42
17.   Методи контролю в галузі31
18.   Мікробіологія та товарознавство41
19.   Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 6(6,5)52
20.   Організація готельного господарства 5.11.2
21.   Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства52
22.   Організація ресторанного господарства 101.2
23.   Організація торгівлі51
24.   Основи кулінарії52
25.   Основи кулінарної майстерності42
26.   Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність6.52
27.   Планування і стратегія бізнесу71
28.   Потенціал та оцінка розвитку бізнесу61
29.   Проектування підприємств галузі з основами CAD 91
30.   Світова індустрія гостинності51
31.   Стандартизація, сертифікація і метрологія42
32.   Теоретичні основи харчових технологій41
33.   Технологія продукції ресторанного господарства 101.2
34.   Технологія спеціальних продуктів52
35.   Товарознавство42
36.   Управління бізнес-процесами в туризмі 51
37.   Управління доходами та фінансова аналітика в гостинності51
38.   Управління капіталом суб'єктів підприємництва61
39.   Фізіологія, гігієна і санітарія 41
40.   Харчова хімія51.2
41.   Харчова хімія та біохімія111
42.   Харчові технології101.2
43.   Ціноутворення і цінова політика61
Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності
Кафедра економіки та бізнесу
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Start-up: створення та функціонування42
2.       Бізнес-аналітика52
3.       Бухгалтерський облік51
4.       Вища математика61
5.       Візуалізація туристичної інформації42
6.       Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня5(4)2
7.       Господарське право41
8.       Дизайн об'єктів та інтер'єр приміщень закладів61
9.       Ділова українська мова 51
10.   Економіка інновацій та інноваційна політика51
11.   Економіка підприємства51
12.   Економіко-математичні методи та моделі52
13.   Економічна безпека51
14.   Економічний аналіз52
15.   Етика бізнесу42
16.   Іноземна мова101.2
17.   Інформатика та інформаційні технології52
18.   Історія української державності та культури51
19.   Макроекономіка52
20.   Маркетинг51
21.   Менеджмент51
22.   Міжнародна економіка 52
23.   Мікроекономіка51
24.   Організація виставкової діяльності42
25.   Організація готельного господарства51
26.   Організація ресторанного господарства52
27.   Організація торгівлі61
28.   Основи кулінарії52
29.   Основи наукових досліджень та академічне письмо62
30.   Основи туризмознавства4.52.1
31.   Політична економія51
32.   Психологія52
33.   Соціальне підприємництво52
34.   Статистика61
35.   Технологія гостинності101.2
36.   Технологія продукції ресторанного господарства41
37.   Технологія спеціальних продуктів51
38.   Товарознавство 62
39.   Трудове право42
40.   Управління персоналом52
41.   Управління проектами52
42.   Філософія41
43.   Харчова хімія52
44.   Цивілізаційні трансформації сучасності41(2)
45.   Ціноутворення і цінова політика51

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

 

Кафедра іноземної філології, українознавства

та соціально-правових дисциплін

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1. Академічне письмо 5 2 Робоча програма
2. Вступ до перекладознавства та основи редагування перекладів 3 2 Робоча програма
3. Господарське право 4 1 Робоча програма
4. Ділова українська мова 5 1 Робоча програма
5. Друга іноземна мова 10 1,2 Робоча програма
6. Економічна та політична конфліктологія 4 2 Робоча програма
7. Іноземна мова:

– 051 «Економіка»

-071 «Облік і оподаткування»

– 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

– 073 «Менеджмент»

– 075 «Маркетинг»

– 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»

– 133«Галузеве машинобудування», 142 «Енергетичне машинобудування»

– 181 «Технології в ресторанному господарстві»

10 1,2

Робоча програма 051

Робоча програма 071

Робоча прогрaма 072

Робоча програма 073

Робоча програма 075

Робоча програма 076

Робочі програми 133,142

Робоча програма 181

8. Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації 7 1,2 Робоча програма
9. Іноземна мова:

– 242 «Туризм»

– 241 «Готельно-ресторанна справа»

10, 10 1,2

Робоча програма ТУР

Робоча програма ГРС

10. Іноземна мова:

– 292 «Міжнародні економічні відносини»

10,10,10,5 1,2

Робоча програма
11. Історія зарубіжної літератури 7 1,2 Робоча програма
12. Латинська мова 4 1 Робоча програма
13. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 6 (6,5) 2 Робоча програма
14. Основи інформатики та прикладної лінгвістики 4 2 Робоча програма
15. Основи наукових досліджень та академічне письмо 6 2 Робоча програма
16. Переклад ділового мовлення та комерційної документації 4 2 Робоча програма
17. Порівняльна граматика англійської та української мови 4 1 Робоча програма
18. Порівняльна лексикологія англійської та української мови 4 1 Робоча програма
19. Порівняльна стилістика англійської та української мови 4 2 Робоча програма
20. Практикум з іноземної мови (англійської) 10 2 Робоча програма
21. Практикум з іноземної мови (німецької) 10 2 Робоча програма
22. Практичний курс основної іноземної (англійської) мови 16, 10 1,2 Робоча програма
23. Психологія 5 2 Робоча програма
24. Психологія та основи педагогіки 4 1 Робоча програма
25. Риторика 5
6
1
2
Робоча програма 5 кр.
Робоча програма 6 кр.
26. Сучасна українська література 5 1 Робоча програма
27. Трудове право 4 2 Робоча програма
28. Українська мова (за проф. спрямуванням) 5 2 Робоча програма
29. Філософія 4 1 Робоча програма
30. Цивілізаційні трансформації сучасності 4 1(2) Робоча програма
31. Практичний курс  другої (німецької) іноземної мови 9,9 1,2 Робоча програма
32. Конституційне право 4 1 Робоча програма
33. Копірайтинг 5 2 Робоча програма
34. Міжнародне економічне право 4 2 Робоча програма
35. Політичні системи країн світу 4 2 Робоча програма
36. Психологія управління 4 2 Робоча програма
37. Технології ділових комунікацій 5,5 2 Робоча програма

 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1. Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес 5 1 Робоча програма
2. Інфраструктурний розвиток 5
4
1,2 Робоча програма 5 кр.

Робоча програма 4 кр.

3. Історія економіки та економічної думки 5 1, 2 Робоча програма
4. Кон’юнктурні дослідження 4; 6 1, 2 Робоча програма
5. Макроекономіка 5 2 Робоча програма
6. Міжнародна економіка 5  2 Робоча програма
7. Міжнародна економічна діяльність України 6 1 Робоча програма
8. Міжнародна інвестиційна діяльність 5 1 Робоча програма
9. Міжнародна інтеграція 5 1 Робоча програма
10. Міжнародна торгівля 5 1 Робоча програма
11. Міжнародні фінанси 5,5
5
1, 2 Робоча програма
Робоча програма
12. Мікроекономіка 5 1 Робоча програма
13. Національна економіка 6 1 Робоча програма
14. Основи міжнародних відносин 3 2 Робоча програма
15. Основи наукових досліджень та академічне письмо 6 2 Робоча програма
16. Політична економія 5 1 Робоча програма
17. Технічний аналіз 5, 6 1 Робоча програма
18. Регіональна економіка 5 1 Робоча програма

Кафедра обліку та аудиту

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1. Адміністрування податків 4 1 Робоча програма
2. Аналіз господарської діяльності 5 2 Робоча програма
3. Аудит 5 1 Робоча програма
4. Бухгалтерський облік 6
5
1 Робоча програма для ОО-19
Робоча програма
5. Бухгалтерські інформаційні системи 5 1 Робоча програма
6. Внутрішній господарський контроль 5 1 Робоча програма
7. Вступ до спеціальності 4 2 Робоча програма
8. Етика професійної діяльності бухгалтера 3 1 Робоча програма
9. Звітність підприємства 5 1 Робоча програма
10. Звітність у галузях економіки 4 2 Робоча програма
11. Облік і звітність в оподаткуванні 5 1 Робоча програма
12. Облік у банках 4 1 Робоча програма
13. Облік у бюджетних установах 5 2 Робоча програма
14. Облік у зарубіжних країнах 3 2 Робоча програма
15. Фінансовий облік 12 1 Робоча програма
16. Фінансовий облік І 6 2 Робоча програма

 

Кафедра фінансів і банківської справи

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1. Банківська система 5 1 Робоча програма
2. Валютний ринок 4 1 Робоча програма
3. Вступ до спеціальності фінанси, банківська справа та страхування 3 1  Робоча програма
4. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 4 1 Робоча програма
5. Бюджетна і податкова системи України 5 1 Робоча програма
6. Місцеві фінанси 4 1 Робоча програма
7. Страхування 5 1 Робоча програма
8. Фінанси 5 1 Робоча програма
9. Фінанси, гроші та кредит 5 2 Робоча програма
10. Фінансовий ринок 4 2 Робоча програма
11. Центральний банк і грошово-кредитна політика 4 2 Робоча програма

 

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1. Економічна безпека 5 1 Робоча програма
2. Етика бізнесу 5 2 Робоча програма
3. Інноваційний маркетинг 5 1 Робоча програма
4. Інтернет-маркетинг 5 1 Робоча програма
5. Інфраструктура товарного ринку 6 1 Робоча програма
6. Комунікативний менеджмент 5
4
2 Робоча програма екзамен
Робоча програма залік
7. Логістика 5 1 Робоча програма
8. Маркетинг 5 1 Робоча програма
9. Маркетинг товарів та послуг 6 2 Робоча програма
10. Маркетингова товарна політика 5 1 Робоча програма
11. Маркетингове ціноутворення 6 1(2) Робоча програма
12. Маркетингові дослідження 5 1 Робоча програма
13. Маркетингові комунікації 5 1 Робоча програма
14. Менеджмент 5 1 Робоча програма
15. Менеджмент підприємства 4 2 Робоча програма
16. Основи маркетингу 4 1 (2) Робоча програма
17. Основи менеджменту 4 1(2) Робоча програма
18. Паблік рилейшнз 5 1 Робоча програма
19. Поведінка споживачів 5 1 Робоча програма
20. Фінанси підприємства 5 1 Робоча програма
21. Самоменеджмент 4 2 Робоча програма
22. Стратегічне управління 5 2 Робоча програма
23. Теорія організації 4 1 Робоча програма
24. Управління інноваціями 4,5

5

1 Робоча програма 4,5 кр.

Робоча програма 5 кр.

25. Управління персоналом 5 2 Робоча програма
26. Управління проектами 5 2 Робоча програма
27. Управлінські рішення 5 1 Робоча програма

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1. Автоматизація виробничих процесів 5 2 Робоча програма
2. Апарати холодильних установок 5 1 Робоча програма
3. Безпеки життєдіяльності та захист навколишнього середовища 3 1 Робоча програма
4. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 5 2 Робоча програма
5. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 5 1 Робоча програма
6. Вища математика 6 1 Робоча програма
7. Вища математика
(для спеціальностей 133; 142)
6
5
1
2
Робоча програма 1 сем.
Робоча програма 2 сем.
8. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи 6 1 Робоча програма
9. Гідравлічні машини 5 2 Робоча програма
10. Гідрогазодинаміка 6 2 Робоча програма
11. Деталі машин 6 1 Робоча програма
12. Економіко-математичні методи та моделі 5 2 Робоча програма
13. Експлуатація та обслуговування обладнання харчових виробництв 5 1 Робоча програма
14. Експлуатація та обслуговування холодильних машин 5 1 Робоча програма
15. Електрообладнання енергетичних установок 7 2 Робоча програма
16. Електротехніка 5 1 Робоча програма
17. Електротехніка та електроніка 6 1 Робоча програма
18. Енергозбереження 6 2 Робоча програма
19. Енергозберігаючі технології 7 1 Робоча програма
20. Захист навколишнього середовища та екологія 3 1 Робоча програма
21. Інформатика та інформаційні технології 5 2 Робоча програма
22. Метрологія, стандартизація і сертифікація 5 1 Робоча програма
23. Механізація ВРТС робіт в галузі 5,5 1 Робоча програма
24. Механічне обладнання харчових виробництв 5 2 Робоча програма
25. Нарисна геометрія та інженерна графіка 8 1,2 Робоча програма
Робоча програма
26. Опір матеріалів 5 2 Робоча програма
27. Основи інформатики та прикладної лінгвістики 4 2 Робоча програма
28. Основи кондиціювання повітря 5 1 Робоча програма
29. Основи проектування холодильних систем 5 2 Робоча програма
30. Прикладна механіка, процеси і апарати харчових виробництв 3 1 Робоча програма
31. Процеси та апарати харчових виробництв 10 1,2 Робоча програма
32. Системи автоматизованого проектування 10 2,1 Робоча програма
33. Статистика 6 1 Робоча програма
34. Теоретична механіка 5 1 Робоча програма
35. Теоретичні основи теплотехніки 5 1 Робоча програма
36. Теоретичні основи холодильної техніки 7 1 Робоча програма
37. Теорія механізмів та машин 6 2 Робоча програма
38. Тепломасообмін 7 1 Робоча програма
39. Теплотехнічні вимірювання та прилади 5 1 Робоча програма
40. Технічна термодинаміка 5 1 Робоча програма
41. Технологічне обладнання харчових виробництв 11 2,1 Робоча програма
42. Технологічне холодильне обладнання 5 2 Робоча програма
43. Технологічні основи машинобудування 5 1 Робоча програма
44. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 5 1 Робоча програма
45. Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства 3 1 Робоча програма
46. Фізика 7 2 Робоча програма
47. Холодильне технологічне та торговельне обладнання харчових виробництв 5 2 Робоча програма
48. Холодильні машини 6,5 1 Робоча програма
49. Холодильні установки 8 2 Робоча програма

 

Кафедра туризму та країнознавства

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1. Географія туризму 6 1 Робоча програма
2. Історія української державності та культури 5 1 Робоча програма; ф.к. – екзамен
Робоча програма;ф.к. – залік
3. Країнознавство 5 1 Робоча програма
4. Курортна справа 5 1 Робоча програма
5. Міжнародний туризм 5,5 1 Робоча програма
6. Організація ділового туризму та виставкової діяльності 5 1 Робоча програма
7. Організація екскурсійної діяльності 5 2 Робоча програма
8. Організація туристичних подорожей 5 2
9. Основи дипломатії та технології ділових комунікацій 6 1 Робоча програма
10. Основи туризмознавства 4,5 2,1 Робоча програма
11. Рекреаційні комплекси світу 5 1 Робоча програма
12. Спеціалізований туризм 5,5 2 Робоча програма
13. Туристичне краєзнавство 5 1 Робоча програма
14. Туроперейтинг           5 1 Робоча програма
15. Світова індустрія гостинності 5 1 Робоча програма

 

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1. Барна справа та організація роботи сомельє 4 1 Робоча програма
2. Безпека харчових продуктів та HACCP у галузі 4,5 1 Робоча програма
3. Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня 4 1 Робоча програма
4. Готельний сервіс 5 2 Робоча програма
5. Громадське будівництво та дизайн закладів ресторанного господарства 5 1 Робоча програма
6. Дизайн об’єктів та інтер’єр приміщень, закладів готельно-ресторанного бізнесу 6 1 Робоча програма
7. Економіка підприємства 5 1,2 Робоча програма сп. 076
Робоча програма сп. 051, 071, 072, 073, 075, 181, 241, 242, 292
8. Економічний аналіз 5 2 Робоча програма
9. Електронні системи  в готельно-ресторанному господарстві 4 1 Робоча програма
10. Етнічні кухні 5 1 Робоча програма
11. Інфраструктура готельного і ресторанного господарства 4 2 Робоча програма
12. Кон’юнктура ринку 4 2 Робоча програма
13. Кооперація та організація виробництва 5/6 1 Робоча програма
14. Кулінарне мистецтво країн світу 4 2 Робоча програма
15. Методи контролю в галузі 3 1 Робоча програма
16. Мікробіологія та товарознавство 4 1 Робоча програма
17. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 6(6,5)5 2 Робоча програма
18. Організація готельного господарства 5,10 1,2 Робоча програма
19. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства 5 2 Робоча програма
20. Організація ресторанного господарства 10 1,2 Робоча програма
21. Організація торгівлі 5 1 Робоча програма
22. Основи кулінарії 5 2 Робоча програма
23. Основи кулінарної майстерності 4 2 Робоча програма
24. Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність 6,5 2 Робоча програма
25. Проектування підприємств галузі з основами CAD 9 1 Робоча програма
26. Стандартизація, сертифікація і метрологія 4 2 Робоча програма
27. Теоретичні основи харчових технологій 4 1 Робоча програма
28. Технологія продукції ресторанного господарства 10 1,2 Робоча програма 181
Робоча програма 241
29. Товарознавство 4 2 Робоча програма
30. Управління бізнес-процесами в туризмі 5 1 Робоча програма
31. Управління доходами та фінансова аналітика в гостинності 5 1 Робоча програма
32. Управління капіталом суб’єктів підприємництва 6 1 Робоча програма
33. Фізіологія, гігієна і санітарія 4 1 Робоча програма
34. Харчова хімія 5 2 Робоча програма
35. Харчова хімія та біохімія 6
5
1
2
Робоча програма 1 семестр.
Робоча програма 2 семестр
36. Харчові технології 10 1,2 Робоча програма
37. Основи кондитерського та пекарського мистецтва 4
5
2 Робоча програма 4 кр.
Робоча програма 5 кр.

 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності

 

Кафедра економіки та бізнесу

 

Робоча програма ПТБД

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1. Start-up: створення та функціонування 4 2 Робоча програма
2. Бізнес-аналітика 5 2 Робоча програма
3. Бухгалтерський облік 5 1 Робоча програма
4. Вища математика 6 1 Робоча програма
5. Візуалізація туристичної інформації 4 2 Робоча програма
6. Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня 5(4) 2 Робоча програма
7. Господарське право 4 1 Робоча програма
8. Дизайн об’єктів та інтер’єр приміщень закладів 6 1 Робоча програма
9. Ділова українська мова 5 1 Робоча програма
10. Економіка інновацій та інноваційна політика 5 1 Робоча програма
11. Економіка підприємства 5 1 Робоча програма
12. Економіко-математичні методи та моделі 5 2 Робоча програма
13. Економічна безпека 5 1 Робоча програма
14. Економічний аналіз 5 2 Робоча програма ГРС
15. Етика бізнесу 4 2 Робоча програма
16. Іноземна мова 10 1,2 Робоча програма
17. Інформатика та інформаційні технології 5 2 Робоча програма
18. Історія української державності та культури 5 1 Робоча програма
19. Макроекономіка 5 2 Робоча програма
20. Маркетинг 5 1 Робоча програма
21. Менеджмент 5 1 Робоча програма
22. Міжнародна економіка 5 2 Робоча програма
23. Мікроекономіка 5 1
24. Організація виставкової діяльності 4 2 Робоча програма
25. Організація готельного господарства 5 1 Робоча програма
26. Організація ресторанного господарства 5 2 Робоча програма
27. Організація торгівлі 6 1 Робоча програма
28. Основи кулінарії 5 2 Робоча програма
29. Основи наукових досліджень та академічне письмо 6 2 Робоча програма
30. Основи туризмознавства 4 2 Робоча програма
31. Політична економія 5 1 Робоча програма
32. Психологія 5 2 Робоча програма
33. Соціальне підприємництво 5 2 Робоча програма
34. Статистика 6 1 Робоча програма
35. Технологія гостинності 10 1,2 Робоча програма
36. Технологія продукції ресторанного господарства 4 1 Робоча програма
37. Технологія спеціальних продуктів 5 1 Робоча програма
38. Товарознавство 6 2 Робоча програма
39. Трудове право 4 2 Робоча програма
40. Управління персоналом 5 2 Робоча програма
41. Управління проектами 5 2 Робоча програма
42. Філософія 4 1 Робоча програма
43. Харчова хімія 5 2 Робоча програма
44. Цивілізаційні трансформації сучасності 4 1(2) Робоча програма
45. Ціноутворення і цінова політика 5 1 Робоча програма