Каталог дисциплін

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування
Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Академічне письмо 52
2.       Вступ до перекладознавства та основи редагування перекладів32
3.       Господарське право 41
4.       Ділова українська мова 51
5.       Друга іноземна мова101.2
6.       Економічна та політична конфліктологія 41(2)
7.       Іноземна мова:101.2
- 051 «Економіка»
-071 «Облік і оподаткування»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 073 «Менеджмент»
- 075 «Маркетинг»
- 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»
- 133«Галузеве машинобудування»
- 142 «Енергетичне машинобудування»
- 181 «Технології в ресторанному господарстві»
8.       Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації71.2
9.       Іноземна мова:10, 101.2
- 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа»
10.   Іноземна мова:10,10,10,51.2
- 292 «Міжнародні економічні відносини»
11.   Історія зарубіжної літератури 71.2
12.   Латинська мова41
13.   Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 6; 6,52
14.   Основи інформатики та прикладної лінгвістики42
15.   Основи наукових досліджень та академічне письмо62
16.   Переклад ділового мовлення та комерційної документації42
17.   Порівняльна граматика англійської та української мови41
18.   Порівняльна лексикологія англійської та української мови41
19.   Порівняльна стилістика англійської та української мови42
20.   Практикум з іноземної мови (англійської)102
21.   Практикум з іноземної мови (німецької)102
22.   Практичний курс основної іноземної (англійської) мови16; 101.2
23.   Психологія 52
24.   Психологія та основи педагогіки41
25.   Риторика51
26.   Сучасна українська література51
27.   Трудове право 41(2)
28.   Українська мова (за проф. спрямуванням)52
29.   Філософія 41
30.   Цивілізаційні трансформації сучасності 41(2)
Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.                   Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес51
2.                   Інфраструктурний розвиток51
3.                   Історія економіки та економічної думки51
4.                   Кон'юнктурні дослідження4, 61, 2
5.                   Макроекономіка52
6.                   Міжнародна економіка52
7.                   Міжнародна економічна діяльність України61
8.                   Міжнародна інвестиційна діяльність51
9.                   Міжнародна інтеграція51
10.               Міжнародна торгівля51
11.               Міжнародні фінанси5.52
12.               Мікроекономіка51
13.               Національна економіка61
14.               Основи міжнародних відносин32
15.               Основи наукових досліджень та академічне письмо62
16.               Політична економія51
17.               Технічний аналіз5, 61
Кафедра обліку та аудиту
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Адміністрування податків 41
2.       Аналіз господарської діяльності 52
3.       Аудит 51
4.       Бухгалтерський облік 5.61
5.       Бухгалтерські інформаційні системи51
6.       Внутрішній господарський контроль51
7.       Вступ до спеціальності42
8.       Етика професійної діяльності бухгалтера31
9.       Звітність підприємства 51
10.   Звітність у галузях економіки 42
11.   Облік і звітність в оподаткуванні 51
12.   Облік у банках 51
13.   Облік у бюджетних установах52
14.   Облік у зарубіжних країнах32
15.   Фінансовий облік61
16.   Фінансовий облік II61
17.   Фінансовий облік І62
Кафедра фінансів і банківської справи
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Банківська система 51
2.       Банківський нагляд та регулювання42
3.       Бюджетна система 52
4.       Бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва51
5.       Валютний ринок 42
6.       Вступ до спеціальності фінанси, банківська справа та страхування33
7.       Гроші та кредит 42
8.       Грошово-кредитні системи зарубіжних країн42
9.       Інвестиційна політика підприємств51
10.   Інвестування 51
11.   Місцеві фінанси 41
12.   Операції банківських і небанківських установ 41
13.   Податкова система 51
14.   Страхування 52
15.   Фінанси 51
16.   Фінанси підприємства51
17.   Фінанси, гроші та кредит 52
18.   Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва 51
19.   Фінансове посередництво51
20.   Фінансовий ринок 42
21.   Центральний банк і грошово-кредитна політика 42
Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Економічна безпека51
2.       Етика бізнесу 52
3.       Інноваційний маркетинг52
4.       Інтернет-маркетинг51
5.       Інфраструктура товарного ринку 61
6.       Комунікативний менеджмент 42
7.       Логістика 51
8.       Маркетинг51
9.       Маркетинг товарів та послуг62
10.   Маркетингова товарна політика 51
11.   Маркетингове ціноутворення61(2)
12.   Маркетингові дослідження 51
13.   Маркетингові комунікації51
14.   Менеджмент51
15.   Менеджмент підприємства 42
16.   Основи маркетингу41 (2)
17.   Основи менеджменту41(2)
18.   Паблік рилейшнз51
19.   Поведінка споживачів 51
20.   Прийняття управлінських рішень52
21.   Самоменеджмент42
22.   Стратегічне управління51
23.   Теорія організації41
24.   Управління інноваціями4.51
25.   Управління персоналом 52
26.   Управління проектами52
27.   Управлінські рішення51
Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму
Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Автоматизація виробничих процесів 52
2.       Апарати холодильних установок 51
3.       Безпеки життєдіяльності та захист навколишнього середовища31
4.       Безпека життєдіяльності та основи охорони праці52
5.       Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 51
6.       Вища математика61
7.       Вища математика111.2
8.       Гідравліка, гідро- та пневмоприводи61
9.       Гідравлічні машини 52
10.   Гідрогазодинаміка62
11.   Деталі машин61
12.   Економіко-математичні методи та моделі 52
13.   Експлуатація та обслуговування обладнання харчових виробництв51
14.   Експлуатація та обслуговування холодильних машин51
15.   Електрообладнання енергетичних установок72
16.   Електротехніка 51
17.   Електротехніка та електроніка 61
18.   Енергозбереження 62
19.   Енергозберігаючі технології71
20.   Захист навколишнього середовища та екологія31
21.   Інформатика та інформаційні технології 52
22.   Метрологія, стандартизація і сертифікація51
23.   Механізація ВРТС робіт в галузі5.51
24.   Механічне обладнання харчових виробництв 52
25.   Нарисна геометрія та інженерна графіка81.2
26.   Опір матеріалів 52
27.   Основи інформатики та прикладної лінгвістики 42
28.   Основи кондиціювання повітря 51
29.   Основи проектування холодильних систем52
30.   Прикладна механіка, процеси і апарати харчових виробництв31
31.   Процеси та апарати харчових виробництв101.2
32.   Системи автоматизованого проектування 102.1
33.   Статистика 61
34.   Теоретична механіка51
35.   Теоретичні основи теплотехніки51
36.   Теоретичні основи холодильної техніки 71
37.   Теорія механізмів та машин 62
38.   Тепломасообмін71
39.   Теплотехнічні вимірювання та прилади 51
40.   Технічна термодинаміка 51
41.   Технологічне обладнання харчових виробництв 112.1
42.   Технологічне холодильне обладнання 52
43.   Технологічні основи машинобудування 51
44.   Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство51
45.   Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства31
46.   Фізика 72
47.   Холодильне технологічне та торговельне обладнання харчових виробництв52
48.   Холодильні машини6.51
49.   Холодильні установки 82
Кафедра туризму та країнознавства
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.                   Географія туризму61
2.                   Історія української державності та культури 51
3.                   Країнознавство51
4.                   Курортна справа51
5.                   Міжнародний туризм5.51
6.                   Організація ділового туризму та виставкової діяльності51
7.                   Організація екскурсійної діяльності52
8.                   Організація туристичних подорожей52
9.                   Основи дипломатії та технології ділових комунікацій61
10.               Основи туризмознавства4.52.1
11.               Рекреаційні комплекси світу51
12.               Спеціалізований туризм5.52
13.               Туристичне краєзнавство51
14.               Туроперейтинг51
Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Start-up: створення та функціонування41
2.       Барна справа та організація роботи сомельє 41
3.       Безпека харчових продуктів та HACCP у галузі4.51
4.       Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня5.41.2
5.       Готельний сервіс51
6.       Громадське будівництво та дизайн закладів ресторанного господарства51
7.       Дизайн об'єктів та інтер'єр приміщень, закладів готельно-ресторанного бізнесу 61
8.       Економіка підприємства 51.2
9.       Економічний аналіз
10.   Електронні системи в готельно-ресторанному господарстві42
11.   Етнічні кухні51
12.   Зовнішньоекономічна діяльність підприємства51
13.   Інфраструктура готельного і ресторанного господарства 42
14.   Кон’юнктура ринку
15.   Кооперація та організація виробництва
16.   Кулінарне мистецтво країн світу42
17.   Методи контролю в галузі31
18.   Мікробіологія та товарознавство41
19.   Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 6(6,5)52
20.   Організація готельного господарства 5.11.2
21.   Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства52
22.   Організація ресторанного господарства 101.2
23.   Організація торгівлі51
24.   Основи кулінарії52
25.   Основи кулінарної майстерності42
26.   Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність6.52
27.   Планування і стратегія бізнесу71
28.   Потенціал та оцінка розвитку бізнесу61
29.   Проектування підприємств галузі з основами CAD 91
30.   Світова індустрія гостинності51
31.   Стандартизація, сертифікація і метрологія42
32.   Теоретичні основи харчових технологій41
33.   Технологія продукції ресторанного господарства 101.2
34.   Технологія спеціальних продуктів52
35.   Товарознавство42
36.   Управління бізнес-процесами в туризмі 51
37.   Управління доходами та фінансова аналітика в гостинності51
38.   Управління капіталом суб'єктів підприємництва61
39.   Фізіологія, гігієна і санітарія 41
40.   Харчова хімія51.2
41.   Харчова хімія та біохімія111
42.   Харчові технології101.2
43.   Ціноутворення і цінова політика61
Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності
Кафедра економіки та бізнесу
ДисциплінаКредитиСеместрРобоча програма навчальної дисципліни
Бакалавр
1.       Start-up: створення та функціонування42
2.       Бізнес-аналітика52
3.       Бухгалтерський облік51
4.       Вища математика61
5.       Візуалізація туристичної інформації42
6.       Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня5(4)2
7.       Господарське право41
8.       Дизайн об'єктів та інтер'єр приміщень закладів61
9.       Ділова українська мова 51
10.   Економіка інновацій та інноваційна політика51
11.   Економіка підприємства51
12.   Економіко-математичні методи та моделі52
13.   Економічна безпека51
14.   Економічний аналіз52
15.   Етика бізнесу42
16.   Іноземна мова101.2
17.   Інформатика та інформаційні технології52
18.   Історія української державності та культури51
19.   Макроекономіка52
20.   Маркетинг51
21.   Менеджмент51
22.   Міжнародна економіка 52
23.   Мікроекономіка51
24.   Організація виставкової діяльності42
25.   Організація готельного господарства51
26.   Організація ресторанного господарства52
27.   Організація торгівлі61
28.   Основи кулінарії52
29.   Основи наукових досліджень та академічне письмо62
30.   Основи туризмознавства4.52.1
31.   Політична економія51
32.   Психологія52
33.   Соціальне підприємництво52
34.   Статистика61
35.   Технологія гостинності101.2
36.   Технологія продукції ресторанного господарства41
37.   Технологія спеціальних продуктів51
38.   Товарознавство 62
39.   Трудове право42
40.   Управління персоналом52
41.   Управління проектами52
42.   Філософія41
43.   Харчова хімія52
44.   Цивілізаційні трансформації сучасності41(2)
45.   Ціноутворення і цінова політика51