Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання є структурним підрозділом навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму ДонНУЕТ.

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр») за спеціальностями:

 • 133 «Галузеве машинобудування»
 • 142 «Енергетичне машинобудування»

Кафедра забезпечує викладання дисциплін фізико-математичного напрямку, інформаційних технологій для всіх спеціальностей Університету.

Завідувач кафедри – к.т.н., доцент Омельченко О.В.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 108

+38 (097) 295-88-52

ido@donnuet.edu.ua

Кафедру загальноінженерних дисциплін та обладнання утворено в 2014р. у результаті відновлення роботи Університету у м. Кривий Ріг.

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з наступних навчальних дисциплін:

 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
 • Опір матеріалів
 • Теоретична механіка
 • Процеси та апарати харчових виробництв
 • Механічне обладнання харчових виробництв
 • Технологічне обладнання харчових виробництв
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка
 • Системи автоматизованого проектування
 • Гідрогазодинаміка
 • Тепломасообмін
 • Технологічне холодильне обладнання
 • Електрообладнання енергетичних установок
 • Холодильні машини
 • Апарати холодильних установок
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Гідравлічні машини
 • Енергозберігаючі технології
 • Моделювання геометричних об`єктів
 • Теоретичні основи та сучасні методи інтенсифікації процесів харчових виробництв
 • Мехатроніка