Кафедра туризму та країнознавства є структурним підрозділом навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму ДонНУЕТ.

Кафедра туризму та країнознавства є випусковою та забезпечує підготовку фахівців («Бакалавр», «Магістр») для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація».

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних із теорією та практикою туризму.

Завідувач кафедри – д.е.н., професор Горіна Ганна Олександрівна

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 513

met@donnuet.edu.ua

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з наступних навчальних дисциплін:

 • Географія туризму
 • Країнознавство
 • Міжнародний туризм
 • Організація ділового туризму та виставкової діяльності
 • Організація туристичних подорожей
 • Основи музеєзнавства
 • Основи туризмознавства
 • Психологія
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Ринок туристичних послуг
 • Риторика
 • Світова індустрія гостинності
 • Спеціалізований туризм
 • Туристичне краєзнавство
 • Державне управління туристичною діяльністю
 • Екскурсологія
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Копірайтинг
 • Туризмологія