Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва є структурним підрозділом навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму ДонНУЕТ.

Кафедра є випусковою та забезпечує підготовку фахівців усіх ступенів вищої освіти («Бакалавр», «Магістр», «PhD») для за спеціальностями:

 • 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
 • 181 “Харчові технології”
 • 241 “Готельно-ресторанна справа”

Кафедра є однією з провідних кафедр Університету, діяльність якої спрямована на забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців для закладів ресторанного господарства та харчової промисловості, готельного господарства та підприємств торгівлі.

Завідувач кафедри – к.е.н., доцент Ніколайчук О.А.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 509

+38 (098) 042-25-11

technol@donnuet.edu.ua

У 1963 році почалося формування педагогічного колективу кафедри технології та організації громадського харчування для викладання спеціальних дисциплін, які забезпечували фахову підготовку інженерів-технологів – технології, організації, управління, проектування, санітарії та гігієни. У 1966 році відбувся розподіл кафедри на дві профілюючі: технології виробництва продукції громадського харчування та організації громадського харчування.  В 2000 році кафедра об’єднала три кафедри і отримала назву «Кафедра технології, мікробіології і хімії продуктів харчування». В 2001 році кафедра була розділена на дві кафедри і отримала назву «Кафедра технології харчування». З жовтня 2014 року викладачі кафедри продовжили свою роботу у м. Кривий Ріг за новою адресою розташування ДонНУЕТ.

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу із наступних навчальних дисциплін:

 • Барна справа та організація роботи сомельє
 • Біржова діяльність
 • Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня
 • Готельний сервіс
 • Дизайн об’єктів та інтер’єр приміщень закладів готельно-ресторанного бізнесу
 • Е-бізнес
 • Електронні системи в готельно-ресторанному господарстві
 • Інфраструктура готельного і ресторанного господарства
 • Кооперація та організація виробництва
 • Методи контролю в галузі
 • Мікробіологія та товарознавство
 • Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності
 • Організація готельного господарства
 • Організація готельного та ресторанного господарства
 • Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
 • Організація ресторанного господарства
 • Організація торгівлі
 • Основи кондитерського та пекарського мистецтва
 • Основи кулінарії
 • Підприємництво
 • Проєктування підприємств галузі з основами CAD
 • Ритейл
 • Стандартизація, сертифікація і метрологія
 • Теоретичні основи харчових технологій
 • Технологія продукції ресторанного господарства
 • Управління доходами та фінансова аналітика в гостинності
 • Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства
 • Фізіологія, гігієна і санітарія
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Харчова хімія
 • Харчова хімія та біохімія
 • Харчові технології
 • Інноваційні ресторанні технології
 • Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі
 • Комп’ютерне моделювання в галузі
 • Наукові основи конструювання крафтової продукції
 • Національні кухні країн світу
 • Управління розвитком закладів індустрії гостинності
 • Управління якістю та методи досліджень в ресторанному господарстві