Кафедра фінансів, обліку та оподаткування є структурним підрозділом навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр») для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальністю:

• 071 «Облік і оподаткування»
• 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних із теорією та практикою фінансів та кредиту, страхування, бухгалтерського обліку, аудиту та системи оподаткування для всіх спеціальностей Університету.

в.о. завідувача кафедри – кандидат економічних наук, доцент Шевченко Л. Я.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 512/3

oa@donnuet.edu.ua

Кафедра була створена в період народження Університету, ще у Києві (1920-1930рр.), переводилась разом з Інститутом в м. Харків (1930-1958рр.), а потім в Сталіно (1959р.) та до 2014 року функціонувала у м. Донецьк. З жовтня 2014 року викладачі кафедри продовжили свою роботу у м. Кривий Ріг за новою адресою розташування ДонНУЕТ.

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з наступних навчальних дисциплін:

БАКАЛАВРАТ

 • Аналіз господарської діяльності
 • Банківська система
 • Бухгалтерський облік
 • Бухгалтерський облік в управлінні ризиками
 • Бюджетна і податкова системи України
 • Вища математика
 • Внутрішній господарський контроль
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Звітність підприємства
 • Інформатика та інформаційні технології
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік у банках
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Статистика
 • Страхування
 • Фінанси
 • Фінанси домогосподарств
 • Фінанси підприємства
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Фінансовий ринок
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика

МАГІСТРАТУРА

 • Бюджетна політика на місцевому рівні
 • Бюджетний контроль і моніторинг
 • Бюджетний менеджмент
 • Місцеві фінанси
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в Україні
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методологія аудиту та контролю
 • Організація управлінського обліку