Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування є структурним підрозділом  навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців різних ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр») за спеціальностями:

 • 073 «Менеджмент»
 • 074 «Публічне управління та адміністрування»
 • 075 «Маркетинг»

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних з теорією та практикою використання маркетингу та менеджменту у діяльності підприємств, необхідних для здобуття студентами всіх спеціальностей Університету широкого доступу до працевлаштування.

Завідувач кафедри –  д.е.н., доцент Іванова Н.С.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 504

+38 (098) 546 49 15

mma@donnuet.edu.ua

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування утворенa у 2014 р. у результаті об’єднання кафедри маркетингового менеджменту (створена у 1991 році) та кафедри маркетингу і комерційної справи (понад 80 років існування).

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з таких дисциплін:

 • Адміністративний менеджмент
 • Економічна безпека
 • Електронний маркетинг
 • Етика бізнесу
 • Інноваційний маркетинг
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Комунікативний менеджмент
 • Логістика
 • Логістичний практикум
 • Маркетинг
 • Маркетинг послуг
 • Маркетингова політика розподілу
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетингові дослідження
 • Менеджмент
 • Менеджмент підприємства
 • Мерчандайзинг
 • Операційний менеджмент
 • Організація торгівлі
 • Паблік релейшнз
 • Поведінка споживачів
 • Рекламний менеджмент
 • Стратегічний менеджмент
 • Теорія організації
 • Управління організаційною поведінкою
 • Управління персоналом
 • Бренд-менеджмент
 • Корпоративне управління
 • Логістичний менеджмент
 • Маркетинговий менеджмент
 • Менеджмент організацій
 • Публічне адмініструванн
 • Стратегічне управління
 • Стратегічний маркетинг
 • Товарна інноваційна політика
 • Управління якістю