Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін є структурним підрозділом навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр», ступінь «Доктор філософії») та викладання дисциплін, пов’язаних з іноземними та українською мовами, а також гуманітарних, загально-наукових та правових дисицплін для всіх спеціальностей Університету.

Завідувач кафедри – к.пед.н., доцент Остапенко С.А.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд.504

Кафедра іноземних мов була створена у 1959 р. та була перейменована у Кафедру іноземної філології та перекладу у 2017 р, у 2019 була реорганизована у кафедру іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу із наступних навчальних дисциплін:

 • Академічне письмо
 • Господарське право
 • Державне та регіональне управління
 • Ділова українська мова
 • Друга іноземна мова
 • Економічна та політична конфліктологія
 • Етика ділового спілкування
 • Іноземна мова:
  – 051 «Економіка»
  – 071 «Облік і оподаткування»
  – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  – 073 «Менеджмент»
  – 075 «Маркетинг»
  – 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»
  – 133«Галузеве машинобудування»
  – 142 «Енергетичне машинобудування»
  – 181 «Технології в ресторанному господарстві»
  – 241 «Готельно-ресторанна справа»
 • Іноземна мова:
  – 242 «Туризм»
 • Іноземна мова:
  – 292 «Міжнародні економічні відносини»
 • Конфліктологія в туризмі
 • Організація проведення ділових переговорів
 • Практикум з іноземної мови
 • Психологія
 • Риторика
 • Соціологія і політологія
 • Трудове право
 • Філософія
 • Цивілізаційні трансформації сучасності
 • Іноземна мова (Поглиблений курс)
 • Конституція та врядування
 • Міжнародне право
 • Наукова українська мова
 • Політичні інститути і процеси
 • Трудове право
 • Іноземна мова
 • Психологія і педагогіка вищої школи