Кафедра фінансів та банківської справи є структурним підрозділом навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра фінансів та банківської справи є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр») для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальністю

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» .

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних із теорією та практикою фінансів, банківської справи та страхування, методики оцінювання та аналізу фінансових показників на макро- та мезо- економічних рівнях, для всіх економічних спеціальностей Університету.

Завідувач кафедри – д.е.н., професор Слободянюк Н.О.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 512

+38 (097) 582 – 22 – 48

fb@donnuet.edu.ua

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу із наступних навчальних дисциплін:

 • Банківська система
 • Банківські операції
 • Банківські ризики та методи їх вимірювання
 • Бюджетна система
 • Бюджетування діяльність суб’єктів господарювання
 • Валютний ринок
 • Гроші та кредит
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Інвестування
 • Казначейська справа
 • Місцеві фінанси
 • Операції банківських та небанківських установ
 • Організація діяльності комерційного банку
 • Податкова система
 • Страхування
 • Фінанси
 • Фінанси зарубіжних корпорацій
 • Фінанси підприємства
 • Фінанси страхових організацій
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 • Фінансове посередництво
 • Фінансовий ринок
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Бюджетний менеджмент
 • Проектне фінансування
 • Публічні фінанси
 • Ринок фінансових послуг
 • Страховий менеджмент
 • Фінанси корпорацій
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий менеджмент у банку