Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин є структурним підрозділом навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних із теорією та практикою обґрунтування та управління економічними відносинами для всіх спеціальностей Університету.

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин є випусковою та забезпечує підготовку фахівців з аналітичної економіки усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр», ступінь «Доктор філософії») за спеціальностями

051 Економіка

292 Міжнародні економічні відносини

Завідувач кафедри – д.е.н., професор Бочарова Ю.Г.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 315

economy@donnuet.edu.ua

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин веде свій літопис з моменту створення закладу вищої освіти і пройшла шлях формування і розвитку разом з Університетом. У різні роки вона іменувалася як кафедра політичної економії, політичної економії і теорії ринку, економічної теорії, економіки. Активна співпраця з англійськими, ірландськими, фінськими, французькими партнерами за проектами Програми TEMPUS/TACIS в період 1996-2001 рр. (спільний європейським проект «Навчальний план з прикладної соціальної політики» № T-jep-10832-99), нові вимоги та реалії розвитку як вищої освіти в цілому, так і Університету визначили нові перспективи розвитку кафедри. З 2017 року кафедра є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини».

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу із наступних навчальних дисциплін:

 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні організації
 • Міжнародна інтеграція
 • Міжнародні фінанси
 • Національна економіка
 • Інфраструктурний розвиток
 • Регіональна економіка
 • Технічний аналіз
 • Основи фундаментального аналізу
 • Історія економіки та економічної думки
 • Соціальна відповідальність бізнесу
 • Кооперація та організація виробництва
 • Міжнародна економіка
 • Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес
 • Кон’юнктура ринків
 • Міжнародні перевезення
 • Міжнародна економічна діяльність України
 • Європейська інтеграція
 • WEB-проектування
 • Макроекономіка
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні організації
 • Міжнародна торгівля
 • Економічний аналіз
 • Основи дипломатії
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Сталий розвиток
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Економіка інновацій та інноваційна політика
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств
 • Методологія наукових досліджень
 • Управління проектами
 • Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності
 • Ризикологія та економіка змін
 • Соціальний розвиток
 • Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі
 • Public Management та процеси децентралізації ЄС
 • Геополітика
 • Сучасна економічна теорія
 • Глобальні трансформації та розвиток