Кафедра економіки та бізнесу є структурним підрозділом навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності ДонНУЕТ.

Кафедра економіки та бізнесу є випусковою та забезпечує підготовку фахівців ступеню вищої освіти «Бакалавр» для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальностями:

•076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

•241 “Готельно-ресторанна справа”

Кафедра є однією з провідних кафедр Університету, діяльність якої спрямована на забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців для промисловості, торгівлі та закладів готельно-ресторанного господарства.

Завідувач кафедри – д.е.н., доцент Лохман Н.В.

м. Маріуполь, вул. Матросова, б. 7, каб. 28

тел.: 098-866-04-55

lokhman@donnuet.edu.ua

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з наступних навчальних дисциплін:

 • Бізнес-аналітика
 • Біржова діяльність
 • Господарське право
 • Економічна теорія: мікро- та макроекономіка
 • Економічна звітність
 • Економіка інновацій та інноваційна політика
 • Етнічні кухні
 • Історія української державності та культури
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Основи кулінарії
 • Організація готельного господарства
 • Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності
 • Організація торгівлі
 • Сталий розвиток
 • Статистика
 • Технологія продукції ресторанного господарства
 • Управління якістю товарів та послуг
 • Економічний аналіз
 • Економіка підприємства
 • Етика та соціальна відповідальність бізнесу
 • Наукові дослідження та академічне письмо
 • Організація ділових переговорів
 • Обґрунтування господарських рішень
 • Організація ресторанного господарства
 • Потенціал і оцінка бізнесу
 • Start-up: створення та функціонування
 • Технології ділових комунікацій
 • Товарознавство
 • Управління персоналом
 • Формулювання бізнес-моделей підприємства