Кафедра економіки та бізнесу є структурним підрозділом навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності ДонНУЕТ.

Кафедра економіки та бізнесу є випусковою та забезпечує підготовку фахівців ступеню вищої освіти «Бакалавр» для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальностями:

•076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

•241 “Готельно-ресторанна справа”

Кафедра є однією з провідних кафедр Університету, діяльність якої спрямована на забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців для промисловості, торгівлі та закладів готельно-ресторанного господарства.

Завідувач кафедри – к.е.н., доцент Лохман Н.В.

м. Маріуполь, вул. Матросова, б. 7, каб. 28

тел.: 098-866-04-55

lokhman@donnuet.edu.ua

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з наступних навчальних дисциплін:

 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Економіка підприємства
 • Економічна безпека
 • Ціноутворення і цінова політика
 • Організація торгівлі
 • Економіка інновацій та інноваційна політика
 • Організація ресторанного господарства
 • Організація готельного господарства
 • Технологія продукції ресторанного господарства
 • Технологія спеціальних продуктів
 • Технологія гостинності
 • Бізнес-аналітика
 • Start-up: створення та функціонування
 • Товарознавство
 • Соціальне підприємництво
 • Основи туризмознавства
 • Візуалізація туристичної інформації
 • Організація виставкової діяльності
 • Етика бізнесу