Юридичний відділ – структурний підрозділ ДонНУЕТ, який створено з метою забезпечення юридичного супроводу діяльності Університету, організації договірної роботи, здійснення консультування з юридичних питань, ведення претензійно-позовної роботи.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 406

Провiдний юрисконсульт – Пашко Ю.Е.

law@donnuet.edu.ua

Основними завданнями юридичного відділу є:

  • забезпечення правильного застосування в Університеті нормативно-правових актів та інших документів, подання керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю Університету
  • проведення юридичної експертизи проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами Університету, погодження (візування) їх за наявності віз керівників структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують
  • організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, надання правової оцінки проектам таких договорів (контрактів)
  • організація і проведення роботи, спрямованої на підвищення рівня правових знань працівників Університету, роз’яснення практичного застосування законодавства, надання консультації з правових питань
  • організація ведення претензійно-правової роботи Університету
  • забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників підприємства, подання пропозицій ректору Університету щодо поновлення порушених прав
  • надання правової допомоги працівникам Університету