Господарський відділ – структурний підрозділ Університету, який здійснює координацію, організацію і контроль за роботою, пов’язаною з експлуатацією та ремонтом будівель та приміщень Університету.

Адреса: вул. Трамвайна, 16,

Керівник відділу – Міщук В.Є.

mtd@donnuet.edu.ua

Основними завданнями господарського відділу є:

  • забезпечення господарського обслуговування і належного стану згідно з правилами та нормами виробничої санітарії і пожежної безпеки будівель та приміщень, в яких розташовані підрозділи Університету
  • участь у розробленні планів поточних та капітальних ремонтів основних фондів Університету, складанні кошторисів господарських витрат
  • організація проведення ремонту в приміщеннях Університету, здійснення контролю за якістю виконання ремонтних робіт
  • забезпечення підрозділів Університету меблями, господарським інвентарем, засобами механізації інженерної та управлінської праці, здійснення нагляду за їх збереженням і проведенням своєчасного ремонту
  • здійснення підготовки необхідних матеріалів для укладання договорів на надання послуг, одержання та зберігання канцелярського приладдя, необхідних господарських матеріалів, устаткування та інвентарю, забезпечення ними підрозділи Університету, а також ведення обліку їх витрат і складання встановленої звітності
  • контроль за здійсненням раціональних витрат матеріалів та коштів, які виділені на господарські цілі
  • керування роботами з упорядкування, озеленення та прибирання території
  • забезпечення виконання протипожежних заходів і утримання в справному стані пожежного інвентарю