Експлуатаційно-технічна служба – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для виконання комплексу інженерно-технічних заходів, спрямованих на підтримання і відновлення початкових експлуатаційних якостей будівель, споруд та інженерно-технічних мереж Університету.

Адреса: вул. Трамвайна, 16

mtd@donnuet.edu.ua

Основними завданнями експлуатаційно-технічної служби є:

  • розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази Університету
  • систематичне спостереження за об’єктами матеріально-технічної бази Університету з метою збереження їх від руйнування і підтримання в належному експлуатаційному стані
  • надання рекомендацій щодо експлуатації всіх споруд, будівель, інженерних систем та обладнання, які знаходяться на балансі Університету, згідно нормативно-технічної документації
  • розробка перспективних планів розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази Университету, річних планів-графіків, планово-попереджувальних ремонтів будівель, споруд, інженерних систем та обладнання
  • нагляд за своєчасним проведенням ремонту усіх видів будівель, споруд, інженерних систем та обладнання
  • участь у підготовці технічної документації для укладання договорів на технічне обслуговування обладнання, механізмів, на постачання енергоносіїв