Бухгалтерська служба – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для ведення бухгалтерського обліку Університету.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 405

Тел.: +38 (096) 429 – 17 – 92

В.о. головного бухгалтера – Літовка І.Н.

Основними завданнями бухгалтерської служби є:

  • ведення бухгалтерського обліку Університету
  • нарахування стипендій студентам та аспірантам Університету
  • нарахування заробітної плати працівникам Університету
  • розрахунок вартості навчання
  • контроль за своєчасною оплатою навчання
  • ведення обліку матеріально-технічних цінностей Університету
  • подання звітності в державні органи за результатами фінансової діяльності Університету
  • розробка та здійснення заходів, що спрямовані на забезпечення ефективного функціонування й вдосконалення Системи менеджменту якості Університету