Бібліотека – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування науково-педагогічних, педагогічних, наукових співробітників та студентів Університету.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 301

Бібліотекар І категорії – Мачульська М.І.

library@donnuet.edu.ua

Основні завдання і функції бібліотеки:

  • забезпечення необхідною інформаційною підтримкою процесу навчання
  • сприяння здобуттю професійних світоглядних і громадських якостей
  • створення умов і можливостей для забезпечення наукової та науково-технічної діяльності колективу Університету шляхом надання доступу до потрібних інформаційних ресурсів
  • формування та збереження бібліотечного фонду і забезпечення вільного доступу широкого кола користувачів
  • створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій
  • трансформація бібліотеки у динамічний сучасний центр з навчання, інформування і дозвілля, в осередок духовності, знань, культури, затишне місце, де кожний знайде потрібний матеріал для здобуття знань
  • розповсюдження знань та інформації
  • координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами Університету, громадськими організаціями; співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств, освітніми добродійними фондами, установами