Аспірантура – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для організації процесу підготовки науково-педагогічних кадрів.

Провідний фахівець відділу – Ніколенко Ксенія Вікторівна, доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.ф.н.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

тел: 409-77-97

e-mail: nauka@donnuet.edu.ua

Основними завданнями аспірантури  є:

  • організація прийому до аспірантури Університету
  • прийом від вступників до аспірантури необхідних документів і оформлення їх згідно з встановленим порядком
  • організація навчального процесу
  • розробка і облік виконання індивідуальних навчальних планів аспірантів
  • підготовка проектів річних та перспективних планів прийому до аспірантури, погодження їх з керівництвом для затвердження в установленому порядку
  • ведення особових справ аспірантів
  • складання звітів про роботу аспірантури
  • консультування аспірантів і здобувачів з питань їхніх прав і обов’язків, діючих правил і порядку оформлення дисертаційних робіт
  • розробка та здійснення заходів організаційного і методичного характеру, що спрямовані на забезпечення ефективного функціонування й вдосконалення Системи менеджменту якості Університету