Науково-технічна рада

Науково-технічна рада – представницький, постійно діючий, науково-консультаційний і дорадчий орган ректорату ДонНУЕТ, який забезпечує координацію, планування, контроль, аналіз наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів і виконавців науково-дослідних робіт університету.
 
 Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 406
 + 38 (056) 409 - 77 - 93
 nt_rada@donnuet.edu.ua
 
Голова Науково-технічної ради - Проданова Лариса Василівна
Учений секретар Науково-технічної ради - Корнілова Олена Владиславівна
 

Основні завдання і функції Науково-технічної ради:

  • підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-технічних проблем, визначених державними цільовими науково-технічними програмами галузевого характеру, а також регіональними науково-технічними програмами і планами;
  • розроблення Концепції розвитку фундаментальних досліджень та прикладних науково-дослідних робіт університету;
  • координація планів і аналіз результатів наукової та науково-технічної діяльності університету;
  • оцінка ефективності використання наукового потенціалу університету та підготовки кадрів вищої кваліфікації;
  • контроль і аналіз діяльності спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій, редколегій наукових видань університету, результатів наукових досліджень студентів;
  • організація та проведення атестації наукових підрозділів і виконавців науково-дослідних робіт.

Положення про науково-технічну раду Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського