Відділ кадрів – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений  для організації та забезпечення комплектування Університету трудовими ресурсами всіх категорій необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до комплексного плану роботи з кадрами.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 302

Начальник відділу – Барченко Ольга Володимирівна

kadry@donnuet.edu.ua

Основними завданнями відділу кадрів є:

 • складання розпорядчих документів за особовим складом
 • організація документообігу, що забезпечує оперативний контроль за рухом та виконанням доручень керівництва в роботі з кадрами
 • організація контролю за виконанням наказів по кадрах
 • облік особового складу при прийнятті, переведенні та звільненні працівників
 • облік і реєстрація документів по кадрах
 • облік заохочень та дисциплінарних стягнень
 • облік надання відпусток
 • облік змін, що стосуються особи працівника
 • облік стану підготовки, перепідготовки та атестації кадрів
 • оформлення, ведення та облік трудових книжок
 • оформлення документів про призначення пенсій
 • підготовка документів для державної статистичної звітності
 • підготовка документів для звітності, яка подається в державну службу зайнятості
 • підготовка документів до архівного зберігання
 • розробка та здійснення заходів організаційного і методичного характеру, що спрямовані на забезпечення ефективного функціонування й вдосконалення Системи менеджменту якості Університету