Центр дистанційно-заочного навчання – є структурним підрозділом Університету, який здійснює організаційну діяльність щодо надання освітніх послуг за дистанційною (заочною) формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальностями Університету.

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16

td@donnuet.edu.ua

Основними завданнями Центру дистанційно-заочного навчання є:

  • організаційне забезпечення реалізації дистанційно-заочного навчання
  • проведення різних форм навчальних занять та контролю знань у дистанційному режимі
  • організація навчального процесу в інших адміністративно-територіальних одиницях та індивідуальної навчальної роботи зі студентами

З метою забезпечення студентів та викладачів середовищем для отримання інформаційно-методичного забезпечення навчальних дисциплін використовується: навчальна платформа «Moodle», розташована на базі навчально-інформаційного порталу Університету, на якому розміщуються електронні навчальні комплекси з навчальних дисциплін; сервіси он-лайн комунікацій (Skype, Google Apps, соціальні мережі).