Рада з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень в ДонНУЕТ – колегіальний орган, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

Голова ради – Янковський Валерій Андрійович

yankovskiy@donnuet.edu.ua

Члени ради:

 1. Горіна Г.О. — доктор економічних наук, доцент 
 2. Яковенко Ю.В. – асистент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 
 3. Гугунава Л.Б. — представник студентського самоврядування 
 4. Сарапіна М.І. — представник студентського самоврядування 

Основні завдання і функції ради з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень:

 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
 • участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції
 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства
 • вживання заходів до виявлення конфліктів інтересів та сприяння їх усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфліктів інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників Університету, внесення ректору пропозиції щодо усунення таких ризиків
 • у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Університету, інформує в установленому порядку про такі факти ректора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції
 • розгляд, в межах своїх повноважень, повідомлень щодо причетності працівників Університету до вчинення корупційних правопорушень