Планово-фінансовий відділ – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для планування фінансової діяльності Університету. Планово-фінансовий відділ реалізує планово-фінансову політику Університету.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 405

pfd@donnuet.edu.ua

Основними завданнями планово-фінансового відділу є:

  • планування фінансової діяльності Університету
  • розрахунок стипендіального фонду Університету
  • розрахунок фонду оплати праці Університету
  • розрахунок витрат на послуги та придбання товарів необхідних для організації навчального процесу Університету
  • складання кошторисів
  • розробка та корегування штатного розпису Університету
  • розробка та здійснення заходів організаційного і методичного характеру, що спрямовані на забезпечення ефективного функціонування й вдосконалення Системи менеджменту якості Університету