Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування (ННІЕУА) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є структурним підрозділом Університету, який здійснює освітню, наукову, методичну та організаційну діяльність, пов’язану із підготовкою фахівців усіх ступенів вищої освіти («Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії») для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 292 Міжнародні економічні відносини
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Дирекція навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 511

nieizviestna@donnuet.edu.ua

Директор – Нєізвєстна Олена Володимирівна

+38 (067) 302 – 41 – 03

Секретар – Рикун Світлана Сергіївна

+38 (097) 129 – 46 – 49

До складу інституту входять:

 1. Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
 2. Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін
 3. Кафедра фінансів, обліку та оподаткування
 4. Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування
 5. Міжгалузеві науково-дослідні лабораторії
 6. НДЛ «Сучасні пробелми геоекономіки та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України»
 7. НДЛ «Економіка розвитку»
 8. НДЛ «Формування валідативних компетентностей студентів вишів у процесі здійснення навчальної діяльності з іноземних мов»
 9. НДЛ «Філософсько-правові аспекти юридичних гарантій у професійній та освітній діяльності»
 10. НДЛ «Методологія фінансового та управлінського обліку»
 11. НДЛ «Фінансово-аналітичні дослідження в економіці»
 12. НДЛ «Формування компетентностей суб’єктів публічного адміністрування»
 13. НДЛ «Сучасні проблеми маркетингу»
 14. НДЛ «Актуальні аспекти менеджменту підприємств»
 15. Міжгалузева НДЛ «Розвиток інноваційного підприємництва в умовах глобалізації»
 16. Міжгалузева НДЛ  «Історико-філософські, правові та лінгвокультурні аспекти розвитку сучасного суспільства»
 17. Міжгалузева НДЛ «Формування інформаційної, облікової та фінансової системи
  управління діяльності підприємства»
 18. Міжгалузева НДЛ «Особливості управління стратегічними змінами на підприємствах: організаційно-правові аспекти»

Загальну організацію діяльності інституту здійснює директорат у складі:

 • директор – Нєізвєстна Олена Володимирівна, к.е.н., доцент
 • завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин – Бочарова Юлія Генадіївна, д.е.н., доцент
 • завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін – Остапенко Світлана Анатоліївна, к.пед.н., доцент
 • завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування – Шендригоренко Марина Трофимівна, к.е.н., доцент
 • завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування – Іванова Наталя Сергіївна, д.е.н., доцент
 • вчений секретар – Приймак наталя Сергіївна, к.е.н., доцент
 • представник профспілки – Шульженко Ігор Владиславович, к.ю.н., доцент