Науково-дослідна частина – структурний підрозділ університету, що створений для організації виконання НДДКР, які фінансуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів, власних коштів університету, коштів підприємств і організацій на госпдоговірних умовах, за рахунок грантів та коштів, що виділяються на реалізацію різноманітних проектів і програм, в тому числі міжнародних.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

Основними завданнями науково-дослідної частини є:

  • виконання фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямів з проблем технічних, природознавчих та суспільних наук, створення на цій базі теоретичних основ принципово нових видів технологій
  • ефективне використання наукового потенціалу університету для вирішення прикладних проблем розвитку економіки України, проведення робіт міжгалузевого та галузевого характеру
  • високоефективна реалізація науково-технічної продукції, надання послуг, проведення маркетингових, патентних і техніко-економічних досліджень
  • підвищення якості підготовки спеціалістів за рахунок збагачення навчального процесу результатами найновіших наукових досліджень, широкої участі професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів, студентів у науково-дослідній роботі та розробках, залучення студентів до творчої праці