Кафедра туризму та країнознавства є структурним підрозділом навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму ДонНУЕТ.

Кафедра туризму та країнознавства є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти («Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії») для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальністю 242 Туризм.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних із теорією та практикою туризму.

Завідувач кафедри – д.е.н., доцент Горіна Ганна Олександрівна

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 312

met@donnuet.edu.ua

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з наступних навчальних дисциплін:

 • Географія туризму
 • Історія української державності та культури
 • Основи туризмознавства
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Спеціалізований туризм
 • Основи музеєзнавства
 • Ринок туристичних послуг
 • Організація туристичних подорожей
 • Практика з організації туристичної діяльності
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Ринок туристичних послуг
 • Туроперейтинг
 • Організація ділового туризму та виставкової діяльності
 • Міжнародний туризм
 • Управління бізнес процесами в туризмі
 • Курортна справа
 • Бізнес-проектування в туризмі
 • Туризмологія
 • Екскурсологія
 • Управління якістю туристичних послуг
 • Програмний туроперейтинг в міжнародному туристичному бізнесі
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Міжнародна туристична логістика
 • Міжнародний туризм