Кафедра обліку та аудиту є структурним підрозділом навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра обліку та аудиту є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр») для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальністю:

 •  071 «Облік і оподаткування».

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних із теорією та практикою бухгалтерського обліку, аудиту та системи оподаткування, для всіх спеціальностей Університету.

Завідувач кафедри – к.е.н., доцент Шендригоренко М.Т.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 512-1

oa@donnuet.edu.ua

Кафедра обліку та аудиту Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського була створена в період народження Університету, ще у Києві (1920-1930рр.), переводилась разом з Інститутом в м. Харків (1930-1958рр.), а потім в Сталіно (1959р.) та до 2014 року функціонувала у м. Донецьк. З жовтня 2014 року викладачі кафедри продовжили свою роботу у м. Кривий Ріг за новою адресою розташування ДонНУЕТ.

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з наступних навчальних дисциплін:

 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Аудит в банках
 • Бухгалтерський облік
 • Бухгалтерський обліку в управлінні підприємством
 • Внутрішній господарський контроль
 • Внутрішній аудит
 • Звітність підприємств
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Облік у галузях економіки
 • Обліку у недержавних фінансових установах
 • Організація обліку
 • Облікова політика
 • Облік і звітність у галузях економіки
 • Облік і оподаткування суб`єктів господарювання в Україні
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Облік у банках
 • Організація облікового процесу
 • Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами
 • Управлінський облік
 • Фінансовий облік
 • Фінансовий аналіз