Університет Туган-Барановського інформує: День подяки бармену

Університет Туган-Барановського інформує: 3 грудня – День подяки бармену.

Перша п’ятниця грудня ознаменована святом – Днем подяки бармену, або Bartender Appreciation Day. Барменам доводиться об’єднувати в своїй роботі знання рецептур, розуміння смаків і основ міксування напоїв, мистецтво композиції, ази медицини і психології, і все це часто в умовах ненормованого графіку і в режимі нон-стоп. Часом бармени проводять на ногах майже цілу добу, крім цього вони відмінні психологи, вміють вислухати і навіть дати ділову пораду, а ще – нерідко вгадують улюблений напій клієнта з першого погляду.

Студенти Університету Туган-Барановського із захопленням вивчають дисципліни «Технологія напоїв» та «Барна справа та організація роботи сомельє», оскільки вони оволодівають професійними знаннями, навичками та вміннями щодо особливостей роботи приготування і подачі чаю, кави, какао, шоколаду, мате, ройбушу, матча, тизанів, комбуча тощо; основ лате-арту; виробництва і реалізації алкогольних напоїв і коктейлів у закладах ресторанного господарства; організації роботи барів; технік баріста, бармена, сомельє.

Університет Туган-Барановського інформує: захист кваліфікаційних робіт

Університет Туган-Барановського бажає успіхів студентам на захисті кваліфікаційних робіт.

Сьогодні, 3 грудня 2021 року, в Університеті Туган-Барановського проходить захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, ступінь: Магістр.

Бажаємо успіхів у професійній діяльності!

Університет Туган-Барановського на Міжнародній осінній школі Жана Моне

Протягом двох днів в Національному університеті харчових технологій (м. Київ) було проведено  два цікавих заходи:

  • 29 листопада проходила Міжнародна осіння школа Жана Моне та круглий стіл «РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ»,
  • 30 листопада – Перша Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ І ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В УКРАЇНІ» в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль (#620521-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Модераторами заходів виступили д.т.н., проф., завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ Володимир Ковбаса, доценти цієї кафедри Анна Грищенко та Олена Білик.

В роботі осінньої школи та Міжнародної конференції взяли участь онлайн викладачі та здобувачі вищої освіти кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва – к.т.н., доц. Горяйнова Ю.А., к.т.н., доц. Слащева А.В., студентки Мороз В.О. (ХТ-19) та Гусак Є.Р. (ХТ-20).

В перший день виступили багато вітчизняних та закордонних дослідників в галузі харчових добавок, серед яких Ілона Міцейкене, Радник члена Литовського Сейму з питань освіти та соціальних питань, кандидат наук в області біологічних наук та доктор біомедичних наук, Литва; Світлана Кохан, начальник сектору науково-дослідного відділу стандартизації харчових продуктів НДІ стандартизації ДП «УкрНДНЦ», Україна; Сергій Колесник, начальник сектору міжнародного нормативного регулювання ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя» МОН України; Ольга Шаніна, професор кафедри хлібопродуктів і кондитерських виробів Державного біотехнологічного університету, Харків, Україна та інші. Їх доповіді торкалися питань і проблем регулювання харчових добавок в Україні та Європі, Національних стандартів щодо харчових добавок з урахуванням європейських вимог, реалізації проекту «Модуль Жана Моне щодо регулювання використання харчових добавок та питання євроінтеграції» тощо.

Другий день був присвячений досвіду країн Європейського Союзу у сфері виробництва та регулювання використання харчових добавок; виробництву харчових добавок; досвіду використання та регулювання харчових добавок у різних галузях харчової промисловості; регулюванню використання харчових добавок в органічному виробництві.

За круглими столами учасники осінньої школи та конференції обмінялися власними поглядами на проблеми харчових добавок.

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва висловлює подяку організаторам за можливість долучитися до роботи Міжнародної осінньої школи Жана Моне та Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах європейського союзу та в Україні».

Опитування бакалаврів, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна справа»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування 14.09.2021 – 23.09.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Розподіл відповідей на запитання анкети «Наскільки особисто Вас влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет?» наступний (рис. 1):

  1. «Повністю влаштовують» – 80 % респонденти.
  2. «Скоріше влаштовують» – 20 % респондентів.

Рис. 1 –  Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Наскільки особисто Вас влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет ?»

 

Позитивно респонденти відповіли на питання «Чи є, на Вашу думку, знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, достатніми для Вашої майбутньої професійної діяльності?» 40 % здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так, достатні», 60 % осіб – «скоріше достатні».

 

На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях?» відповіді здобувачів вищої освіти наступні:

  1. «Повністю задовольняє» – 80 % респондентів.
  2. «Скоріше задовольняє» – 20 % респондентів.

 

На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях?» 80 % осіб обрали варіант відповіді «Повністю задовольняє», 20 % – «Скоріше задовольняє». У відповідь на питання щодо пропозицій для підвищення рівня викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях, то лише 1 особа надала пропозицію щодо використання ще більше реальних прикладів з практики роботи підприємств готельно-ресторанного господарства.

 

100 % здобувачів ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, відповіли, що  «викладачі кафедри завжди інформують про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо».

 

Відповідаючи на запитання «Чи надають Вам викладачі вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень?» всі опитані здобувачі вищої освіти надали відповідь «Так», крім того визначили, що критерії є зрозумілими.

 

На запитання анкети «Як Ви оцінюєте критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, щодо їх відповідності реальним вимогам до якості підготовки?» усі студенти визначили, що критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки.

 

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано проведення моніторингу навчальних ресурсів, що використовуються, з метою розробки плану удосконалення методичного забезпечення.

Опитування магістрів, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування з 14.09.2021р.  по 23.09.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 7 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

З огляду на порівняно вузьку тему опитування і подібність оцінюваних показників, анкета мала вигляд переліку критеріїв, які респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не задовольняє» до «5» – «повністю задовольняє»). Зведена таблиця із розподілом відповідей опитаних здобувачів вищої освіти ОП «Готельно-ресторанний бізнес» представлена нижче (табл. 1).

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Оцініть, будь ласка, навчальне навантаження за запропонованими критеріями…»

Найменування критерію Оцінка критерію Серед­ня оцінка
1 2 3 4 5
1. Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу       2 5 4,71
2 графік організації навчального процесу       2 5 4,71
3 розклад занять       2 5 4,71
4 навчальний план       2 5 4,71
5 індивідуальний план       1 6 4,86
6 Оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження      1 1 5 4,51
7. Актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо)       1 6 4,86
8. Рівень Вашої обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо)     2 5 4,71
9. Рівень Вашої обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати     1 6 4,71
10. Оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять       1 6 4,86
11. Оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять     1 6 4,86
12. Оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять       1 6 4,86
13. Оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін     2 5 4,71
14. Оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін       1 6 4,86
15. Оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін       2 5 4,71
16. Достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін     2 2 3 4,15
17. Оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів)       2 5 4,71
18. Рівень Вашої обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати     1 6 4,86
19. Рівень Вашої обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати     1 6 4,86

 

Виходячи з середніх оцінок, найвище опитані здобувачі вищої освіти оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

– доступність графіку організації навчального процесу (4,71);

– доступність індивідуального плану (4,86);

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки (4,86);

– доступність навчального плану (4,71);

– рівень обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати (4,71);

– оптимальність загального навчального навантаження в день (4,86);

– оптимальність лекційного навантаження в день з однієї дисципліни (4,86);

– оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з розкладом занять (4,86);

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,71);

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,86);

– рівень обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати (4,86);

– рівень обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати (4,86).

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти навчального навантаження:

– достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (4,15);

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження (4,51)..

Жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не надав пропозицій щодо покращення навчального навантаження.

Групою забезпечення ОП «Готельно-ресторанний бізнес» запропоновано провести моніторинг навчальних ресурсів, що використовуються, з метою визначення оптимальності термінів та обсягів виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань.

 

 

 

Університет Туган-Барановського включений до Державного реєстру наукових установ

Університет Туган-Барановського включений до Державного реєстру наукових установ.

Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави – це перелік науково-дослідних, науково-технічних установ та вищих навчальних закладів, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.