Здобувачі вищої освіти Університету Туган-Барановського досліджують

В рамках вивчення дисципліни «Управлінські…