Вчена Рада. Підсумки

Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

17 грудня 2020 р., відбулося засідання Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 20 осіб із 24 загального складу Вченої ради:

Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації.

В онлайн-режимі прийняли участь у засіданні: Чернега О.Б. – в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Хаврова К.С. – директор ННІБГ, д.е.н., доцент; Гугулава Л.Б. – голова студентського самоврядування; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Роминуха А.Л. – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Затверджена тематика науково-дослідних робіт, що пропонуються до включення в тематичний план ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 2021 рік.

2. Затверджені звіти з фінансованих держбюджетних тем.

3. Затверджено рішення про розміщення тимчасово вільних коштів ДонНУЕТ на депозитному рахунку в державному банку України.

4. Рекомендовані до друку наукові журнали «Вісник ДонНУЕТ» № 8(73), 2020 р., «Торгівля і ринок» № 48 (2), 2020 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 2(20), 2020 р., «Обладнання та технології харчових виробництв» № 41, 2020 р. Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

5. Затверджений план наукової діяльності Університету на 2021 рік.

6. Затверджений звіт про виконання плану роботи Ради з запобігання та виявлення корупційних правопорушень за 2020 рік та план роботи Ради на 2021 рік.

7. Затверджені Правила прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, до Краматорського та Маріупольського фахових коледжів ДонНУЕТ у 2021 році.

8. Затверджений щомісячний звіт щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

9. Заслухано та затверджено звіт про результати діяльності науково-дослідної лабораторії «Розвиток туристичного бізнесу та рекреацій України» кафедри туризму та країнознавства (керівник Горіна Г.О., д.е.н., професор).

10. Затверджений звіт та визначені корегувальні дії щодо виконання рішень Вченої ради за грудень 2020-2021 н.р.

11. Заслухано та затверджено звіт в.о. ректора Чернеги О.Б. про виконання плану роботи Університету за 2020 рік та затверджено план роботи на 2021 рік.

12. Рекомендовані до друку навчальні посібники:

Сімакова О.О. «Основи кулінарії»; Заікіна Д.П. «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».

у школі

Університет Туган-Барановського в гімназії №91

Університет Туган-Барановського активно співпрацює із загальноосвітніми закладами Кривого Рогу. Так, 23 грудня 2020 року для учнів 10 класів Криворізької гімназії 91 було проведено презентацію Університету за допомогою засобів Zoom.

Презентація була проведена завідувачем кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва О.А. Ніколайчук та викликала жвавий інтерес учнів. Питання стосувалися профільних предметів ЗНО за спеціальностями, термінів проведення Дня відкритих дверей в університеті тощо.

Дякуємо за плідну зустріч та сподіваємося на подальшу співпрацю!

Університет знає

Магістри Університету Туган-Барановського захистили дипломні роботи

В Університеті Туган-Барановського відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і 241 «Готельно-ресторанна справа».

17-18 грудня 2020 року на кафедрі технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеню магістр спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання.

Публічний захист кваліфікаційних робіт супроводжувався використанням візуального контенту (презентації). Виступи магістрантів були на високому професійному рівні. Кваліфікаційні роботи були виконанні на актуальні теми, містили як елементи наукової новизни, так і практичну значущість. Роботи викликали жваву дискусію та цікаві запитання членів екзаменаційної комісії, на які здобувачі давали аргументовані, змістовні відповіді.

Можна відзначити високу фахову підготовку випускників. Про це засвідчили й високі бали, які отримали здобувачі вищої освіти під час захисту своїх робіт.

Публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачів ВО Мудрієвської Ю., Свиридюка А., Баранця П. здійснювався англійською мовою. Високий рівень захисту також продемонстрували студенти Петрунєк Є, Бойченко А., Тесленко О.

Вітаємо студентів з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!

новорічний анонс

Різдво по-українськи з Університетом Туган-Барановського (ВІДЕО)

В Університеті Туган-Барановського провели святковий майстер-клас для студентів-іноземців. Як це було – дивіться!

Університет знає

Викладачі ДонНУЕТ долучилися до тренінгу “Майстерність освітньої фасилітації”

Перший проректор Університету Туган-Барановського Никифоров Радіон Петрович та асистент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Шаповалова Інесса Вадимівна взяли участь у тренінгуМайстерність освітньої фасилітації“, що відбувся у дистанційному форматі. Тренінг був проведений Громадською організацією «ВИЩЕ» та Саксонським центром викладання для викладачів у вищій освіті (Німеччіна).

 Теми тренінгу: 

  • ролі та компетентності сучасного викладача 
  • – інтегрований підхід до оцінювання результатів навчання 
  • – фасилітація групової роботи 
  • – рефлексія 

Тренінг проводився в рамках проєкту «Зміцнення навчання та викладання в українських університетах». 

За допомогою роботи в командах визначені зміни в системі освіти, виявлено що повинні знати і вміти викладачі та з’ясовано  найбільш розповсюджені причини непорозумінь між викладачем та студентом. 

Докладно висвітлена Таксономія Блума, за якою цілі навчання у когнітивній сфері можуть бути виражені через такі елементи засвоєння (їх ще називають елементами таксономії Блума): знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінка. 

Спікери тренінгу досить докладно зупинились на висвітленні функцій фасілітатора, які полягають у наступному: 

  • залучати до повноцінної участі,  
  • спряти взаєморозумінню,  
  • стимулювати прийняття прийнятних рішень,  
  • культивувати почуття загальної відповідальності. 

 Особливу цікавість в учасників тренінгу викликали технології фасілітації – Модель відкритий простір, Модель 3 F, Модель SLCфасілітація діалогів, Світове кафе, пошук майбутнього, саміт позивних змін, модель вихід за рамки, динамічна фасілітація, «Мозковий штурм», конференція, Модель «Полярізація думок». 

Тренінг був проведений на високому професійному рівні із застосуванням сучасних інформаційних технологій та інструментів.  Отримані знання щодо сучасних технологій фасілітації дозволять застосовувати їх у навчальному процесі при викладанні дисциплін професійного спрямування. 

ДонНУЕТ в обличчях

Університет Туган-Барановського анонсує: нова історія про успіх

До 100-річного ювілею Університету Туган-Барановського, ми хочемо разом поговорити та згадати найкращі моменти зі студентського життя, поговорити про «тут і зараз» та поділитися власною незабутньою історією.

Героєм сьогоднішнього випуску став Яковенко Юрій В’ячеславович. Він закінчив Університет у 2018 році, здобув професійну кваліфікацію «Магістр з обліку і оподаткування». Чому Юрій Яковенко вирішив пов’язати своє життя з науковою діяльністю саме у ДонНУЕТ – читайте у матеріалі!

«Вміти не тільки приймати рішення, але й розуміти усю відповідальність за прийняте рішення», – Яковенко Юрій В’ячеславович

До 100-річного ювілею Університету Туган-Барановського, ми хочемо разом поговорити та згадати найкращі моменти зі студентського життя, поговорити про «тут і зараз» та поділитися власною незабутньою історією.

Героєм сьогоднішнього випуску став Яковенко Юрій В’ячеславович. Він закінчив Університет у 2018 році, здобув професійну кваліфікацію «Магістр з обліку і оподаткування». Чому Юрій Яковенко вирішив пов’язати своє життя з науковою діяльністю саме у ДонНУЕТ – читайте у матеріалі!

Read more

Університет знає

Студенти Університету Туган-Барановського долучилися до серії тренінгів

Наприкінці грудня розпочалася серія тренінгів “Демократія та побудова миру. Можливості для України”. До онлайн-зустрічей долучилася студентка Університету Туган-Барановського Білаковська Аріна, група МЕВ-20. 

Читайте також: Участь Університету Туган-Барановського у платформі “Діалог про мир та безпечну реінтеграцію”

Трохи про спікерів. Юлія Сербіна – експерт з людської безпеки, миротворчості та управління конфліктами розповідала про можливості для молоді впровадження своїх ідей щодо демократії, гендерної рівності та вирішення конфліктів на міжнародному рівні. 

Уляна Мовчан – кандидат політичних наук, викладач, експерт Європейської експертної організації та Обсерваторії демократії. Сьогодні вона розповідала про методи розв’язування міжнародних конфліктів, про компроміс між країнами та мирне закінчення війни. 

Марія Колоколова – кандидат соціологічних наук, соціолог, тренер з громадської освіти висвітлила головні методі вирішення соціальних конфліктів, розповіла що таке “медіація” та охарактеризувала  позитивні функції конфлікту ( за Л.Козером). 

У заключному третьому тренінгу “Демократія та побудова миру. Можливості для України” була присутня Марія Байда, керівниця офісу проєкту “Інтегрований розвиток міст України II”. Марія розповіла як створювати  та реалізовувати громадські проєкти. 

Бажаємо нашим студентам невичерпного інтересу до важливих, знакових подій у нашій країні та житті в цілому! Так тримати!