Навчальний план, вступ 2016 рік

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Ліцензований обсяг
Очна форма навчання (денна, вечірня) Заочна форма навчання (дистанційна)
05 Соціальні та поведінкові науки 056 Міжнародні економічні відносини 75 15
051 Економіка 140 230
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 130 220
075 Маркетинг 75 75
072 Фінанси, банківська справа та страхування 75 200
071 Облік і оподаткування 75 150
073 Менеджмент 140 150
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 75 75
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування 50 -
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 75 200
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 100 50
242 Туризм 75 50
Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Ліцензований обсяг
Очна форма навчання (денна, вечірня) Заочна форма навчання (дистанційна)
05 Соціальні та поведінкові науки 056 Міжнародні економічні відносини 50 15
051 Економіка 65 50
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 115 55
Освітня програма “Антикризове управління підприємством”    
Освітня програма “Товарний менеджмент”    
Освітня програма “Товарознавство та експертиза в митній справі”    
075 Маркетинг 50 25
072 Фінанси, банківська справа та страхування 75 25
071 Облік і оподаткування 50 25
074 Публічне управління та адміністрування 35 -
073 Менеджмент 75 30
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 30 25
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 50 25
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 25 -
242 Туризм 25 25
Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціалізації Ліцензований обсяг (особи)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 5
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5