Навчальний план, вступ 2015 рік

Галузь знань Напрями підготовки, спеціалізації
Код Назва Код Назва
0305 Економіка та підприємництво 6.030503 Міжнародна економіка
6.030504 Економіка підприємства
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
6.030504 Економіка підприємства (Економіко-правове забезпечення підприємства)
6.030507 Маркетинг
6.030508 Фінанси і кредит
6.030508 Фінанси і кредит (Банківська справа)
6.030509 Облік і аудит
6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво (Товарознавство та експертиза в митній справі)
6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво (Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність)
6.030510 Товарознавства і торгівельне підприємництво (Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність)
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент (Логістика)
6.030601 Менеджмент (Менеджмент організацій)
1401 Сфера обслуговування 6.140101 Готельно-ресторанна справа
6.140103 Туризм
0505 Машинобування та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування (Обладнання переробних і харчових виробництв)
0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 6.051701 Харчові технології та інженерія (Технологія в ресторанному господарстві)
Галузь знань Напрями підготовки, спеціалізації
Код Назва Код Назва
0305 Економіка та підприємництво 7.03050301 Міжнародна економіка
7.03050401 Економіка підприємства
7.03050701 Маркетинг
7.03050801 Фінанси і кредит
7.03050901 Облік і аудит
7.03051001 Товарознавство та експертиза в митній справі
7.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність (Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність)
7.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність (Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність)
0306 Менеджмент і адміністрування 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
1401 Сфера обслуговування 7.14010101 Готельна і ресторанна справа
7.14010301 Туризмознавство
0505 Машинобування та матеріалообробка 7.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв
0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 7.05170113 Технологія в ресторанному господарстві
Галузь знань Напрями підготовки, спеціалізації
Код Назва Код Назва
0305 Економіка та підприємництво 8.03050301 Міжнародна економіка
8.03050401 Економіка підприємства
8.03050701 Маркетинг
8.03050801 Фінанси і кредит
8.03050802 Банківська справа
8.03050901 Облік і аудит
8.03051001 Товарознавство та експертиза в митній справі
8.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність (Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність)
8.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність (Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність)
0306 Менеджмент і адміністрування 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
1401 Сфера обслуговування 8.14010101 Готельна і ресторанна справа
8.14010301 Туризмознавство
0505 Машинобування та матеріалообробка 8.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв
0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 8.05170113 Технологія в ресторанному господарстві