Закони України

  Закон України «Про вищу освіту»

  Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

  Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

  Закон України «Про науково-технічну інформацію»

  Закон України «Про наукові парки»

 Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»