Офіс, що займається студентськими справами

В університеті функціонує відділ по роботі зі студентами, співробітники якого сприяють адаптації першокурсників до навчання в ДонНУЕТ, допомогають вирішити питання з організацією практики та працевлаштуванням, надають допомогу в проведенні загальноуніверситетських заходів та консультують  студенські організації, сприяють розвитку студенської наукової роботи та студенського самоврядування. В структурі відділу  є соціальний працівник.

До змісту

Забезпечення житлом

Студенти університету  мають можливість проживати у студенських гуртожитках  м. Кривого Рогу за адресами: вул. Димитрова, 34б; вул. Димитрова, 79б; вул. Ватутіна, 37; Пулковський провулок, 2; вул. Тухачевського, 26а; вул. Карла Маркса, 73; вул. Карла Маркса, 75; вул. Костенко, 12; вул. Харитонова, 18; вул. Буденного, 54а. Для студентів, що мають статус сироти або особи, позбавленої батьківського піклування, функціонує безкоштовний соціальний гуртожиток за адресою Сиволапа, 42. Всі гуртожитки за складом поділяються на два типи: блочний (дві кімнати із спільним санвузлом) та коридорний. В залежності від умов проживання  та розташування оплата в гуртожитках різна.

Вартість проживання.

Вартість проживання у гуртожитку становить від 300 до 800 грн. у місяць залежно від ступеня комфорту в гуртожитку.

До змісту

Харчування

Студенти, які навчаються в університеті, користуються послугами буфету (перший поверх корпусу) та приватної їдальні (через дорогу від корпусу) Керівництвом університету найближчим часом планується відкриття власної студентської їдальні.

До змісту

Медичне забезпечення (послуги)

Всі студенти Університету можуть без перешкод користуватися медичними послугами у міській студентській лікарні за адресою м. Кривий Ріг вул. Димитрова 34б тел. (0564)71-86-16.

До змісту

Можливості для студентів з особливими потребами

В університеті впроваджується програма з поетапного пристосування частини навчальних приміщень для студентів з особливими потребами. Для такої категорії студентів є можливість навчатися за індивідуальним графіком. Керівництво університету та викладацький склад у своїй роботі використовує різні методи інклюзивної освіти.

До змісту

Страхування

Медичне страхування є обов’язковим для всіх іноземних громадян при прибутті до України. Медичне страхування студентів, які мають українське громадянство, не обов’язкове, має добровільний характер та здійснюється в  банках країни.

До змісту

Фінансове забезпечення (підтримка) студентів

Студенти, що навчаються за рахунок державного бюджету та успішно складають семестровий контроль,  щомісяця отримують стипендію. За потреби студенти можуть претендувати на отримання одноразової матеріальної допомоги. Студенти, які мають відмінні результати навчання, беруть участь у громадській роботі, спортивному житті університету, мають можливість отримати премію у розмірі стипендії. Також діє система соціальних стипендій, які гарантує держава.

До змісту

Умови для навчання

Для студентів функціонує бібліотека університету. Фонд бібліотеки регулярно поповнюється. В ньому є видання з технічних, економічних, гуманітарних наук, художні твори, навчальна та навчально-методична література з усіх дисциплін, що вивчаються. Також наявні підручники, посібники, періодичні видання, різноманітні офіційні видання тощо. Діє абонемент видачі літератури та читальний зал.

Університет має  комп’ютерні класи з виходом до мережі Інтернет. В аудиторіях є доступ до WI-FI.

Матеріально-технічна база Університету відповідає міжнародним стандартам. Навчальний процес здійснюється у лекційних аудиторіях та аудиторіях для семінарських і практичних занять. Також діють університетські лабораторії за різними напрямками.

Розвиток матеріально-технічної бази здійснюється за участю в програмах Агентства США з міжнародного розвитку (USAID/UCBI), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Данської ради у справах біженців (DRC) та ін.

До змісту

Міжнародні програми, можливості міжнародної мобільності

ДонНУЕТ має широкі міжнародні зв’язки, співпрацює з закордонними університетами, науковими інституціями та асоціаціями. Підписані Угоди про співпрацю з університетами Грузії, Польщі, Франції. В рамках цих угод проводяться міжнародні конференції, публікуються спільні видання, здійснюється академічний та науковий обмін за участю викладачів та студентів.

В університеті є можливість прийняти участь в академічному обміні з Європейською вищою школою бізнесу (м. Познань, Польща), Університетом Адміністрації і Бізнесу ім. Є. Квятковського (м. Гдиня, Польща), Вищою школою управління охорони праці в Катовіце  (м. Катовице, Польща).

Індивідуальні гранти на стажування або навчання за кордоном співробітники та студенти університету отримують, приймаючи участь в конкурсах індивідуальних проектів за програмами Erasmus+, DAAD, NATO, а також Університету Британської Колумбії (Канада), Центрально-Європейського університету (Угорщина), Австрійської служби академічних обмінів, Вільного університету Берліна тощо.

Університет приймає участь в проектах, спрямованих на удосконалення якості освіти, структури та системи управління, підвищення кваліфікації співробітників, а саме програмах Європейської Комісії TEMPUS та ERASMUS+.

До змісту

Практична інформація для мобільних студентів

Консультаційну допомогу студент може отримати у відділі міжнародного співробітництва, в директораті навчально-наукового інституту, на випусковій кафедрі.

Відділ  міжнародного співробітництва надає інформацію щодо:

  • міжнародних програм: стипендії, літні школи, волонтерство, гранти, конкурси;
  • порядку прийому іноземних громадян на навчання до ДонНУЕТ.

В директораті навчально-наукового інституту студент може отримати консультації щодо:

  • порядку оформлення документів для участі в академічній мобільності;
  • академічної довідки;
  • індивідуального плану опанування дисциплін;
  • надання академічної відпустки,
  • перезарахування дисциплін.

На випусковій кафедрі студент може отримати консультації щодо:

  • змісту програми академічної мобільності,
  • інформаційного пакету ЄКТС закладу-партнера;
  • складання індивідуального плану навчання за кордоном.

До змісту

Мовні курси

Вивчення в ДонНУЕТ іноземної мови є обов’язковим за навчальними планами всіх спеціальностей. Студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Туризм» обов’язково мають опанувати 2 іноземні мови.

Для всіх бажаючих прийняти участь в програмах міжнародних обмінів в університеті є можливість вивчати іноземну додатково на мовних курсах. Викладаються англійська та німецька мови.

Запис на мовні курси здійснюється 2 рази на рік: в періоди з 25 серпня по 10 вересня та з 25 січня по 10 лютого. Лист з темою «Мовні курси для мобільності» надсилати на адресу: inozmov@kaf.donnuet.edu.ua. В листі вказати: П.І.Б., дата народження, обрана для вивчення мова, мета вивчення мови, вид діяльності.

До змісту

Практика (Стажування)

Університет має угоди з такими державними підприємствами, як «Кривбасстандартметрологія», «Криворізька теплоцентраль», «Кривбаспромводо-постачання»; комунальними підприємствами «Кривбасводоканал» та «Інститут розвитку міста Кривого Рогу»; ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»; готелями «Дружба» та «Аврора»; Головним управлінням Державної казначейської служби та Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області; Державною фіскальною службою України; гіпермаркетами «Епіцентр» та «Ашан»; туристичними агенціями міста, страховими кампаніями, закладами ресторанного сервісу, банківськими установами.

До змісту

Студентські організації

В Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського діє студентське самоврядування, яке є гарантованим державою правом осіб, які навчаються самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

Самоврядування в Університеті діє на основі принципів законності, демократичності, гласності, виборності та добровільності та забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні Університетом. Порядок створення і функціонування студентського самоврядування регламентує Положення про орган студентського самоврядування в Донецькому національному університеті  економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, схвалене студентською конференцією Університету.

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

До змісту