Вступна кампанія 2017

5 кроків для вступу на ступінь бакалавра

Вступ 2017 (Інфографіка МОН України)

Інформаційний лист - ВСТУП 2017

Для випускників коледжів/технікумів - Особливості вступу на основі ОКР молодшого спеціаліста

КРОК 1.

Обрати майбутню спеціальність та відповідні конкурсні предмети ЗНО.

Перелік конкурсних предметів для вступу в 2017 році

Новини Міністерства освіти і науки - Вступ 2017

КРОК 2.

Зареєструватися для участі у ЗНО з обраних предметів на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Реєстрація з 6 лютого по 17 березня.

КРОК 3.

Успішно пройти ЗНО з конкурсних предметів. Графік ЗНО - 2017 розміщено на сайті.

КРОК 4.

Зареєструвати електронний кабінет вступника та завантажити необхідні документи (з 29 червня 2017 року до 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 року) та у період з 12 до 26 липня подати заяву до ДонНУЕТу в електронному вигляді.

 

КРОК 5.

Після отримання рекомендації до зарахування необхідно до 05 серпня 2017 р. подати до Приймальної комісії оригінали документів (на контракт - до 10.08.2017 р.)

Вітаємо, Ви стали студентом ДонНУЕТ.

Правила прийому до ДонНУЕТ у 2017 році

Інформаційні таблиці

Очікується

Додатки до Правил прийому

Обчислення конкурсного бала

Згідно п. 7.5 Правил прийому для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де

 •     П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета;
 •     П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з другого (профільного) предмета, П2 ≥ 101;
 •     П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета;
 •     А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів (Додаток 6);
 •     ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності, зазначені в Додатку 4 до Правил прийому

Невід’ємні вагові коефіцієнти дорівнюють:

 • К1 та К3 – 0,25 кожний,
 • К2 – 0,40 (при вступі на спеціальності, зазначені в Додатку 4, К2 дорівнює 0,35),
 • К4 – 0,10;
 • К5 – 0,05.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток та визначається за формулою:

Остаточний конкурсний бал (ОКБ) = КБ*РК*ГК*СК*ПЧК,

де

 •     РК дорівнює 1,03 (при вступі до ДонНУЕТ);
 •     ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності, які передбачені в Додатку 4 до Правил прийому;
 •     СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.
 •     ПЧК дорівнює 1,00.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Згідно п. 7.6 Правил прийому при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, конкурсним балом є результат фахового вступного випробування з профільної дисципліни.

При вступі на основі диплома, здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового вступного випробування та середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Згідно п. 7.7 Правил прийому при вступі для здобуття ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового випробування з відповідної спеціальності, вступного екзамену з іноземної мови та балів за наукові досягнення.

При вступі на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування з відповідної спеціальності, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала відповідного диплома (за умови успішного проходження вступного випробування з філософії).

Згідно Правил прийому до аспірантури при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється за наступною формулою:

КБ = (0,2*П1+0,5*П2+0,3*П3) + ДБ, де

 • КБ – конкурсний бал;
 • П1 – результат складання вступного іспиту з англійської мови;
 • П2 – результат складання вступного іспиту зі спеціальності (≥ 60 балів);
 • П3 – результат співбесіди на основі поданої дослідницької пропозиції;
 • 0,2 – ваговий коефіцієнт результату вступного іспиту з англійської мови;
 • 0,5 – ваговий коефіцієнт результату вступного іспиту із спеціальності;
 • 0,3 – ваговий коефіцієнт результату співбесіди на основі поданої дослідницької пропозиції;
 • ДБ – додаткові бали за навчальні/наукові досягнення.

Перелік сертифікатів ЗНО

Інформаційна таблиця №5 до Правил прийому "Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО

Додаток 3 до Правил прийому - Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

PDF версія

Код та назва спеціальності (спеціалізації) Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Ваговий коефіцієнт Вага бала атестату Вага бала за закінчення курсів* Мінімальна кількість балів
051
Економіка
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
056 (292)
Міжнародні економічні відносини
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
071
Облік і оподаткування
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
072
Фінанси, банківська справа та страхування
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Географія 0,25 100,0
073
Менеджмент, спеціалізація "Менеджмент"
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
073
Менеджмент, спеціалізація "Логістика"
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
075
Маркетинг
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Історія України 0,40 101,0
3. Математика або Географія 0,25 100,0
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація "Економіко-правове забезпечення підприємства"
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація "Товарний менеджмент"
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація "Товарознавство та експертиза в митній справі"
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
133
Галузеве машинобудування
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Фізика 0,25 100,0
142
Енергетичне машинобудування
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Фізика 0,25 100,0
181
Харчові технології
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Географія 0,25 100,0
241
Готельно-ресторанна справа
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Історія України 0,40 101,0
3. Математика або Іноземна мова 0,25 100,0
242
Туризм
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Історія України 0,40 101,0
3. Географія або Іноземна мова 0,25 100,0

* Примітка: * Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського при вступі на спеціальності, зазначені в Додатку 4 до Правил прийому (порядок обчислення бала за успішне закінчення підготовчих курсів див. в Додатку 7 до Правил прийому).

Перелік необхідних документів для подання заяви на вступ

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ:


(тільки в електронній формі)

з 12 липня 2017 р. по 26 липня 2017 р.

Після отримання рекомендацій до зарахування, вступникам необхідно виконати вимоги до зарахування та подати оригінали та копії наступних документів (див. п.9.1 Правил прийому):

 • дві копії паспорта (1-2 та 11 стор.) (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • дві копії довідки про одержання ідентифікаційного номера;
 • копію атестата про повну загальну середню освіту та копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копію військового квитка (або приписного свідоцтва);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см без куточка для печатки.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано спеціальними правами на вступ (пільгами)

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).

Оригінал атестата про повну загальну середню освіту та додаток до нього, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт (свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта), військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних) ВСТУПНИК ПОДАЄ ОСОБИСТО.

Канцелярські товари (папки, ручки, папір тощо) НЕ потрібні.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ:

денна форма навчання - з 26 червня 2017 р. по 24 липня 2017 р.;
заочна форма навчання - з 19 липня 2017 р. по 19 серпня 2017 р.

До заяви, поданої в паперовій формі, що заповнюється на бланку встановленої форми в університеті, вступник додає:

 • диплом молодшого спеціаліста з додатком до нього (оригінал або копію за особистим вибором вступника) *;
 • дві копії паспорта (1-2 та 11 стор.) (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка (або приписного свідоцтва);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см без куточка для печатки;
 • копію документа, що підтверджує зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).

* - У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ:

денна та заочна форми навчання - з 12 липня 2017 р. по 24 липня 2017 р.

До заяви, поданої в паперовій формі, що заповнюється на бланку встановленої форми в університеті, вступник додає:

 • диплом бакалавра з додатком до нього (оригінал або копію за особистим вибором вступника)*;
 • дві копії паспорта (1-2 та 11 стор.);
 • дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка (або приписного свідоцтва);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см без куточка для печатки;
 • копію документа,  що підтверджує зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).

* - У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

Згідно Правил прийому до аспірантури під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • міжнародного сертифіката з англійської мови (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • дві копії документа, що посвідчує особу;
 • дві копії довідки про одержання ідентифікаційного номера;
 • копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію трудової книжки (у разі її наявності), завірену відділом кадрів за місцем роботи;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності), а також ксерокопії публікацій з відгуком передбачуваного наукового керівника;
 • дослідницьку пропозицію вступника з візою завідувача кафедри та письмовим висновком передбачуваного наукового керівника;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • копію міжнародного сертифікату з англійської мови (за наявності).
 • копії інших документів, що підтверджують право на отримання додаткових балів при обчисленні конкурсного бала (за наявності).

Інформація для осіб з числа пільгових категорій, які мають право на особливі умови зарахування на основі ПЗСО

Звертаємо увагу, що в цьому році скасовано позаконкурсний вступ та цільовий прийом.
При цьому, згідно до наказу МОН України від 06 червня 2016 року № 622 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085" виділено категорії осіб, які мають право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот та на першочергове зарахування" (дивитися розділи VII, IX-XI Правил прийому)

Категорії осіб, які можуть брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі ПЗСО

(витяг з пункту VII Правил прийому до ДонНУЕТ)

 • Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.
 • Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (за їх вибором) мають право:
  • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року;
  • діти-сироти;
  • діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
  • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби).
 • Брати участь у конкурсі за результатами ЗНО або вступних іспитів з конкурсних предметів у ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (за їх вибором) мають право:
  • особи, яким таке право надано Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (мешканці Криму);
  • особи, яким таке право надано Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (мешканці Донбасу).

Категорії осіб, які мають право на зарахування за співбесідою

(витяг з пункту IХ Правил прийому до ДонНУЕТ)

За результатами співбесіди зараховуються особи:

 • яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Категорії осіб, які мають право на зарахування в межах встановлених квот

(10% максимального (загального) обсягу державного замовлення)
(витяг з пункту Х Правил прийому до ДонНУЕТ)

Право на зарахування на основі ПЗСО в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають:

 • особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання (тільки за результатами вступних іспитів);
 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року;
 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби);
 • особи, яким таке право надано Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (мешканці Криму);
 • особи, яким таке право надано Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (мешканці Донбасу).

Категорії осіб, які мають право на першочергове зарахування

(витяг з пункту ХІ Правил прийому до ДонНУЕТ)

Право на першочергове зарахування до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
 • діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право.

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот та на першочергове зарахування

Порядок подання та розгляду апеляційних заяв

ПОРЯДОК подання і розгляду апеляційних заяв в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 1. Умови подання та розгляду апеляційних заяв вступників регламентуються Положенням про апеляційну комісію Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
 2. Порядок роботи Апеляційної комісії: щодня з 9.00 до 17.00, крім суботи та неділі, з 12.30 по 13.30 – обідня перерва.
  Прийом апеляційних заяв вступників проводиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, к. 313
 3. Апеляційна заява вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні при вступі на навчання до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, повинна подаватись вступником у письмовій формі особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки (зразок заяви дивись нижче).
  Заяви на апеляцію, що подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.
 4. Апеляційна заява вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна бути обґрунтованою з чітким викладенням суті скарги.  Не обґрунтовані заяви відхиляються і апеляційною комісією не розглядаються.
 5. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника не пізніше наступного робочого дня після її подання. У разі неявки вступника на засідання апеляційної комісії екзаменаційна робота не розглядається. Відсутність вступника на засіданні апеляційної комісії не може бути підставою для перенесення її розгляду.
 6. Під час розгляду апеляційних заяв сторонні особи на засідання апеляційної комісії не допускаються. За проханням неповнолітніх вступників можуть допускатися батьки за наявністю відповідного документу. Батьки не приймають участі у обговоренні роботи і не коментують дії приймальної та апеляційної комісії.
 7. При необхідності екзаменатор подає комісії письмове чи усне пояснення щодо виставленої оцінки.
 8. Розгляд апеляції спрямовано на виявлення об’єктивності виставленої оцінки. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляційної заяви не допускається. Апеляція не вважається повторним випробуванням.
 9. Результати розгляду апеляційної заяви оголошуються вступнику після закінчення розгляду його роботи, оформлюються відповідним протоколом і затверджуються на засіданні Приймальної комісії.

  Зразок заяви абітурієнта на апеляцію