Вступна кампанія 2017

5 кроків для вступу на ступінь бакалавра

Вступ 2017 (Інфографіка МОН України)

Інформаційний лист - ВСТУП 2017

Для випускників коледжів/технікумів - Особливості вступу на основі ОКР молодшого спеціаліста

КРОК 1.

Обрати майбутню спеціальність та відповідні конкурсні предмети ЗНО.

Перелік конкурсних предметів для вступу в 2017 році

Новини Міністерства освіти і науки - Вступ 2017

КРОК 2.

Зареєструватися для участі у ЗНО з обраних предметів на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Реєстрація з 6 лютого по 17 березня.

КРОК 3.

Успішно пройти ЗНО з конкурсних предметів. Графік ЗНО - 2017 розміщено на сайті.

КРОК 4.

Зареєструвати електронний кабінет вступника та завантажити необхідні документи (з 29 червня 2017 року до 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 року) та у період з 12 до 26 липня подати заяву до ДонНУЕТу в електронному вигляді.

 

КРОК 5.

Після отримання рекомендації до зарахування необхідно до 05 серпня 2017 р. подати до Приймальної комісії оригінали документів (на контракт - до 10.08.2017 р.)

Вітаємо, Ви стали студентом ДонНУЕТ.

Правила прийому до ДонНУЕТ у 2017 році

Інформаційні таблиці

Очікується

Додатки до Правил прийому

Обчислення конкурсного бала

Згідно п. 7.5 Правил прийому для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де

 •     П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета;
 •     П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з другого (профільного) предмета, П2 ≥ 101;
 •     П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета;
 •     А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів (Додаток 6);
 •     ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності, зазначені в Додатку 4 до Правил прийому

Невід’ємні вагові коефіцієнти дорівнюють:

 • К1 та К3 – 0,25 кожний,
 • К2 – 0,40 (при вступі на спеціальності, зазначені в Додатку 4, К2 дорівнює 0,35),
 • К4 – 0,10;
 • К5 – 0,05.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток та визначається за формулою:

Остаточний конкурсний бал (ОКБ) = КБ*РК*ГК*СК*ПЧК,

де

 •     РК дорівнює 1,03 (при вступі до ДонНУЕТ);
 •     ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності, які передбачені в Додатку 4 до Правил прийому;
 •     СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.
 •     ПЧК дорівнює 1,00.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Згідно п. 7.6 Правил прийому при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, конкурсним балом є результат фахового вступного випробування з профільної дисципліни.

При вступі на основі диплома, здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового вступного випробування та середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Згідно п. 7.7 Правил прийому при вступі для здобуття ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового випробування з відповідної спеціальності, вступного екзамену з іноземної мови та балів за наукові досягнення.

При вступі на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування з відповідної спеціальності, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала відповідного диплома (за умови успішного проходження вступного випробування з філософії).

Згідно Правил прийому до аспірантури при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється за наступною формулою:

КБ = (0,2*П1+0,5*П2+0,3*П3) + ДБ, де

 • КБ – конкурсний бал;
 • П1 – результат складання вступного іспиту з англійської мови;
 • П2 – результат складання вступного іспиту зі спеціальності (≥ 60 балів);
 • П3 – результат співбесіди на основі поданої дослідницької пропозиції;
 • 0,2 – ваговий коефіцієнт результату вступного іспиту з англійської мови;
 • 0,5 – ваговий коефіцієнт результату вступного іспиту із спеціальності;
 • 0,3 – ваговий коефіцієнт результату співбесіди на основі поданої дослідницької пропозиції;
 • ДБ – додаткові бали за навчальні/наукові досягнення.

Перелік сертифікатів ЗНО

Інформаційна таблиця №5 до Правил прийому "Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО

Додаток 3 до Правил прийому - Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

PDF версія

Код та назва спеціальності (спеціалізації) Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Ваговий коефіцієнт Вага бала атестату Вага бала за закінчення курсів* Мінімальна кількість балів
051
Економіка
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
056 (292)
Міжнародні економічні відносини
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
071
Облік і оподаткування
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
072
Фінанси, банківська справа та страхування
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Географія 0,25 100,0
073
Менеджмент, спеціалізація "Менеджмент"
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
073
Менеджмент, спеціалізація "Логістика"
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
075
Маркетинг
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Історія України 0,40 101,0
3. Математика або Географія 0,25 100,0
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація "Економіко-правове забезпечення підприємства"
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація "Товарний менеджмент"
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація "Товарознавство та експертиза в митній справі"
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100,0
133
Галузеве машинобудування
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Фізика 0,25 100,0
142
Енергетичне машинобудування
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Фізика 0,25 100,0
181
Харчові технології
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Математика 0,40 101,0
3. Історія України або Географія 0,25 100,0
241
Готельно-ресторанна справа
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Історія України 0,40 101,0
3. Математика або Іноземна мова 0,25 100,0
242
Туризм
1. Українська мова та література 0,25 0,1 - 100,0
2. Історія України 0,40 101,0
3. Географія або Іноземна мова 0,25 100,0

* Примітка: * Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського при вступі на спеціальності, зазначені в Додатку 4 до Правил прийому (порядок обчислення бала за успішне закінчення підготовчих курсів див. в Додатку 7 до Правил прийому).

Перелік необхідних документів для подання заяви на вступ

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ:


(тільки в електронній формі)

з 12 липня 2017 р. по 26 липня 2017 р.

Після отримання рекомендацій до зарахування, вступникам необхідно виконати вимоги до зарахування та подати оригінали та копії наступних документів (див. п.9.1 Правил прийому):

 • дві копії паспорта (1-2 та 11 стор.) (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • дві копії довідки про одержання ідентифікаційного номера;
 • копію атестата про повну загальну середню освіту та копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копію військового квитка (або приписного свідоцтва);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см без куточка для печатки.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано спеціальними правами на вступ (пільгами)

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).

Оригінал атестата про повну загальну середню освіту та додаток до нього, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт (свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта), військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних) ВСТУПНИК ПОДАЄ ОСОБИСТО.

Канцелярські товари (папки, ручки, папір тощо) НЕ потрібні.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ:

денна форма навчання - з 26 червня 2017 р. по 24 липня 2017 р.;
заочна форма навчання - з 19 липня 2017 р. по 19 серпня 2017 р.

До заяви, поданої в паперовій формі, що заповнюється на бланку встановленої форми в університеті, вступник додає:

 • диплом молодшого спеціаліста з додатком до нього (оригінал або копію за особистим вибором вступника) *;
 • дві копії паспорта (1-2 та 11 стор.) (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка (або приписного свідоцтва);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см без куточка для печатки;
 • копію документа, що підтверджує зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).

* - У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ:

денна та заочна форми навчання - з 12 липня 2017 р. по 24 липня 2017 р.

До заяви, поданої в паперовій формі, що заповнюється на бланку встановленої форми в університеті, вступник додає:

 • диплом бакалавра з додатком до нього (оригінал або копію за особистим вибором вступника)*;
 • дві копії паспорта (1-2 та 11 стор.);
 • дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка (або приписного свідоцтва);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см без куточка для печатки;
 • копію документа,  що підтверджує зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).

* - У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

Згідно Правил прийому до аспірантури під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • міжнародного сертифіката з англійської мови (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • дві копії документа, що посвідчує особу;
 • дві копії довідки про одержання ідентифікаційного номера;
 • копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію трудової книжки (у разі її наявності), завірену відділом кадрів за місцем роботи;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності), а також ксерокопії публікацій з відгуком передбачуваного наукового керівника;
 • дослідницьку пропозицію вступника з візою завідувача кафедри та письмовим висновком передбачуваного наукового керівника;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • копію міжнародного сертифікату з англійської мови (за наявності).
 • копії інших документів, що підтверджують право на отримання додаткових балів при обчисленні конкурсного бала (за наявності).

Інформація для осіб з числа пільгових категорій, які мають право на спеціальні умови зарахування

Особи, які мають право на зарахування за співбесідою:

 1. визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 2. яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 3. яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

Особи, які мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року:

 1. визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 2. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 3. звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
 4. громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, які  мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року:

 1. Особи, які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Особи, які мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів:

 1. Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Особи, які мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до ДонНУЕТ та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

 1. Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року.

Особи, які мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

 1. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року.

витяг з пункт 5 розділу IІІ Умов прийому (зі змінами згідно наказу МОН України від 24 квітня 2017 року № 637)

Особи, які мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти незалежно від форми вступних випробувань:

 • (п. 3.3.1) визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • (п. 3.3.2) яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • (п. 3.3.3) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

Особи, які мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 4.12 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти:

 • (п.3.3.4)  визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • (п. 3.3.5) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • (п. 3.3.6) які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
 • (п. 3.3.7) яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

Особи, які мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-2, яка визначена в пункті 4.13 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти:

 • (п. 3.3.10) громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року

Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, які мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому та Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію:

 • діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли  внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;
 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
 • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

Особи, які мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

Особи, які допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року:

 • (п.3.3.11) громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, які мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти:

 • особи, що здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах певної адміністративно-територіальної одиниці при вступі на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.

Зведена таблиця спеціальних умов

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови зарахування

Порядок подання та розгляду апеляційних заяв

ПОРЯДОК подання і розгляду апеляційних заяв в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 1. Умови подання та розгляду апеляційних заяв вступників регламентуються Положенням про апеляційну комісію Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
 2. Порядок роботи Апеляційної комісії: щодня з 9.00 до 17.00, крім суботи та неділі, з 12.30 по 13.30 – обідня перерва.
  Прийом апеляційних заяв вступників проводиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, к. 313
 3. Апеляційна заява вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні при вступі на навчання до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, повинна подаватись вступником у письмовій формі особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки (зразок заяви дивись нижче).
  Заяви на апеляцію, що подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.
 4. Апеляційна заява вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна бути обґрунтованою з чітким викладенням суті скарги.  Не обґрунтовані заяви відхиляються і апеляційною комісією не розглядаються.
 5. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника не пізніше наступного робочого дня після її подання. У разі неявки вступника на засідання апеляційної комісії екзаменаційна робота не розглядається. Відсутність вступника на засіданні апеляційної комісії не може бути підставою для перенесення її розгляду.
 6. Під час розгляду апеляційних заяв сторонні особи на засідання апеляційної комісії не допускаються. За проханням неповнолітніх вступників можуть допускатися батьки за наявністю відповідного документу. Батьки не приймають участі у обговоренні роботи і не коментують дії приймальної та апеляційної комісії.
 7. При необхідності екзаменатор подає комісії письмове чи усне пояснення щодо виставленої оцінки.
 8. Розгляд апеляції спрямовано на виявлення об’єктивності виставленої оцінки. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляційної заяви не допускається. Апеляція не вважається повторним випробуванням.
 9. Результати розгляду апеляційної заяви оголошуються вступнику після закінчення розгляду його роботи, оформлюються відповідним протоколом і затверджуються на засіданні Приймальної комісії.

  Зразок заяви абітурієнта на апеляцію