Вакансії. Конкурси.

Інформацію щодо вимог по вакантним посадам можна отримати за телефоном +38 (056) 409 - 77 - 97 та адресою: м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, каб. 315 (відділ кадрів).

Резюме надсилати на ел. адресу: kadry@donnuet.edu.ua.

Вакансія провідного фахівця відділу інноваційних освітніх технологій

Завдання та обов'язки: Наповнення сайту інформацією, управління його структурою, пошук текстової інформації, розміщення графічної інформації та створення нових сторінок. Після того як інформація оновлена на сайті, її розміщення має бути з відповідним оформленням та у відповідних інформаційних блоках.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи на посаді 2-3 роки.

Оплата праці: 10 тарифний розряд.

Завідувач аспірантури

Кількість ставок: 0,5

Вимоги  до претендента на посаду

Кваліфікаційні вимоги. На посаду завідувача відділу аспірантури призначається особа, яка має науковий ступінь та вчене звання. Стаж роботи на посадах педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників не менше 7 років. Повинен знати правила і порядок оформлення дисертаційних робіт і рефератів, Office 365, Moodle.

Завдання та обов’язки: Підготовка ліцензійних справ згідно діючих вимог законодавства. Організація навчального процесу підготовки аспірантів і докторантів відповідно до діючої номенклатури наукових спеціальностей. Складання проектів наказів про зарахування та відрахування з аспірантури, докторантури. Організація роботи щодо складання річних планів підготовки кандидатів і докторів наук.  Проведення організаційної роботи щодо звітів докторантів і аспірантів перед Вченою і Науково-технічною радами Університету. Складання звітів у вищі інстанції за підпорядкуванням. Участь у формуванні програми та стратегії розвитку підготовки кадрів вищої кваліфікації в Університеті.

Оплата праці: 12 тарифний розряд.

Провідний фахівець відділу інноваційно-освітніх технологій

Кількість ставок: 1,0

Вимоги  до претендента на посаду

Кваліфікаційні вимоги. Повна  вища  освіта відповідного напряму підготовки (магістр,  спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця I категорії – не менше 2 -х років. Знання Office 365, Moodle.

Завдання та обов’язки: Проведення досліджень з питань удосконалення методичного забезпечення інноваційної освітньої діяльності щодо підготовки фахівців. Упровадження сучасних технологій навчання, системи контрольно-аналітичної діяльності з визначення сформованості компетенції студентів. Розроблення науково-методичного забезпечення системи оцінювання якості, апробації та впровадження освітніх інновацій та інноваційних технологій навчання у педагогічну практику для реалізації пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти. Організація підготовки та проведення науково-методичних конференцій, семінарів і тренінгів з впровадження освітніх інновацій, сучасних технологій навчання та організації навчального процесу. Аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу і розроблення заходів щодо його оптимізації та раціонального планування науково-методичної роботи кафедр.

Оплата праці: 10 тарифний розряд.

Соціальний працівник відділу по роботі зі студентами

Кількість ставок: 0,5

Вимоги  до претендента на посаду

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).  Стаж роботи на відповідних посадах не менше 2-х років. Знання Office 365.

Завдання та обов’язки: Здійснює впровадження та супровід проектів соціальної підтримки малозабезпечених студентів. Координує збір, аналіз та поширення інформації про студентські акції та ініціативи. Координує зусилля щодо соціального захисту студентів. Бере участь в роботі стипендіальної комісії Університету. Здійснює ведення особових справ малозабезпечених студентів і студентів пільгових категорій. Координує питання поселення та проживання студентів в гуртожитках.

Оплата праці: 7 тарифний розряд.

Секретар-друкарка редакційно-видавничого підрозділу

Кількість ставок: 1,0

Вимоги  до претендента на посаду

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), стаж  роботи  в діловодстві не менше 2 років, стаж роботи в редакційно-видавничому відділі не менше 3 років. Знання англійської мови на рівні В1. Знання норм та стандартів з оформлення наукової та технічної документації. Навички роботи в МS Оffice 15.0,  МS Оffice 365, Microsoft Publisher, CorelDRAW, Graphics Suite.  Знання основ редакційно - видавничої діяльності. Знання вимог оформлення бібліографії за вимогами науково-метричних видань. Знання APA-стилю.

Завдання та обов’язки: Виконання технічних функцій, що охоплюють забезпечення та обслуговування роботи керівника підрозділу. Передача та прийняття інформації за допомогою приймально-передавальних пристроїв. Формування справ відповідно до номенклатури, забезпечення їх зберігання. Участь у заходах щодо моніторингу та вимірювання процесів, які здійснюються в межах відділу.

Оплата праці: 5 тарифний розряд.