Донецький національний університет економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
(ДонНУЕТ)

вищий освітній заклад України з 95-річною історією, який своєю освітньою та науковою діяльністю створював передумови для розвитку національної економіки України, підготував понад 150 тис. фахівців в сфері економіки та торгівлі, був  і залишається потужним дослідницьким та просвітницьким центром.

Ініціаторами основних нововведень в діяльності університету, головною рушійною силою розвитку, лідерами в науці та освіті були ректори університету, серед яких перший ректор Птуха М.В., потім академік Воблий К.Г., проф. Руденко П.Т., Мінкевич С.А., Іванчихін  О.Д., Байрачний О.А., Фесенко Ф.Д., Філіппов В.М., Сорока І.В.

Відповідно до рішення ДАК від 7 липня 1998 року (протокол №15) університет  акредитований в цілому за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня. У 2008 році, у зв’язку з плановою акредитацією, університет підтвердив цей статус (сертифікат серія РД-ІV № 056307 від 11.11.2009 р., поновлений: серія РД-ІV № 0572886 від 15.12.2014 р.).

Указом Президента України № 169/2007 від 03.03.2007 р. університету надано статус національного.

Історія ДонНУЕТ складається з чотирьох головних періодів розвитку:

1920-1934 рр. - Київський:

 • Український кооперативний інститут ім. професора М.І.Туган-Барановського (1920-1921 рр.);
 • факультет Київського інституту народного господарства (1921-1922 рр.);
 • Київський кооперативний технікум (1922-1926 рр.);
 • Київський кооперативний інститут ім. В.Я.Чубаря (1926-1930 рр.);
 • Київський інститут споживчої кооперації (1930-1934 рр.);

1934-1959 рр. - Харківський:

 • Всеукраїнський інститут споживчої кооперації (1934-1936 рр.);
 • Український інститут радянської торгівлі (1936-1940 рр.);
 • Харківський інститут радянської торгівлі (1940-1959 рр.);

 1959-2014 рр. - Донецький:

 • Сталінський інститут радянської торгівлі (1959-1961 рр.);
 • Донецький інститут радянської торгівлі (1961- 1992 рр.);
 • Донецький комерційний інститут (1992 -  1997 рр.);
 • Донецький державний комерційний інститут (1997 - 1998 рр.);
 • Донецький державний університет економіки і торгівлі (1998 – 2000 рр.);
 • Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (2000 – 2007 рр.);
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (з 2007 р).

2014 - по теперішній час - Криворізький період.

  Юридична адреса: 50042 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, 13

  Поштова адреса: 50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16.

  Телефон: +38 (056) 409 - 77 - 97

  Факс: +38 (056) 409 - 77 - 97

  E-mail: office@donnuet.edu.ua

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми програмами:


Код спеціальності Найменування спеціальності Ліцензований обсяг
Очна форма навчання Заочна форма навчання
Ступінь бакалавра
051 Економіка 140 230
056 Міжнародні економічні відносини 75 15
071 Облік і оподаткування 75 150
072 Фінанси, банківська справа та страхування 75 200
073 Менеджмент 140 150
Спеціалізація: «Менеджмент організацій і адміністрування»
Спеціалізація: «Логістика»
075 Маркетинг 75 75
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 130 220
Спеціалізація «Економіко-правове забезпечення підприємства»
Спеціалізація «Товарний менеджмент»
Спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі»
133 Галузеве машинобудування 75 75
142 Енергетичне машинобудування 50 -
181 Харчові технології 75 200
241 Готельно-ресторанна справа 100 50
242 Туризм 75 50
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
051 Економіка 90 195
071 Облік і оподаткування 80 125
Спеціалізація: «Облік і аудит»
072 Фінанси, банківська справа та страхування 70 215
Спеціалізація: «Фінанси і кредит»
073 Менеджмент 55 60
Спеціалізація: «Менеджмент організацій і адміністрування»
075 Маркетинг 70 90
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 130 225
Спеціалізація: «Антикризове управління підприємством»
Спеціалізація: «Товарний менеджмент»
Спеціалізація: «Товарознавство та експертиза в митній справі»
133 Галузеве машинобудування 50 75
Спеціалізація: «Обладнання переробних і харчових виробництв»
181 Харчові технології 75 100
Спеціалізація: «Технології в ресторанному господарстві»
241 Готельно-ресторанна справа 25 30
242 Туризм 25 25
Ступінь магістра
051 Економіка 65 50
056 Міжнародні економічні відносини 50 15
071 Облік і оподаткування 50 25
Спеціалізація: «Облік і аудит»
072 Фінанси, банківська справа та страхування 75 25
Спеціалізація: «Фінанси і кредит»
073 Менеджмент 75 30
Спеціалізація: «Менеджмент організацій і адміністрування»
074 Публічне управління та адміністрування 35 -
075 Маркетинг 50 25
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 115 55
Спеціалізація: «Антикризове управління підприємством»
Спеціалізація: «Товарний менеджмент»
Спеціалізація: «Товарознавство та експертиза в митній справі»
133 Галузеве машинобудування 30 25
Спеціалізація: «Обладнання переробних і харчових виробництв»
181 Харчові технології 50 25
Спеціалізація: «Технології в ресторанному господарстві»
241 Готельно-ресторанна справа 25 -
Спеціалізація: «Готельна і ресторанна справа»
242 Туризм 25 25

За досягнуті успіхи в підготовці фахівців і у зв’язку з 50-річчям від дня заснування у 1970 р. Університет нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.

За вагомий внесок у розвиток системи вищої освіти України колектив Університету нагороджений: Міжнародною кадровою Академією – Орденом «Пошани» (2002 р.), у рамках Міжнародного Академічного рейтингу популярності «Золота Фортуна» - Срібною стелою та Дипломом Якості (2003 р.), срібною медаллю «10 років Незалежності України», орденом «Святий Дмитро Солунський», бронзовою медаллю за підсумками VIII Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта–2005».

Істотні здобутки Університету за період 2006-2015 рр. за усіма напрямами роботи було відмічено: на державному рівні: подякою прем’єр-міністра України «За вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти і науки в галузі економіки і торгівлі, підготовку висококваліфікованих фахівців для агропромислового сектору економіки та високі наукові здобутки» (2010 р.); Дипломами Міністерства освіти і науки України «За міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» (2007 р.); «За розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу» (2007 р.); срібною медаллю XI Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта – 2008», золотими медалями: Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – Абітурієнт – 2010» у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу», міжнародних виставок «Інноватика в сучасній освіті» (2010 р., 2012 р., 2013 р.) у номінації «Інновації у співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці»; Дипломами Міністерства освіти і науки України за результатами участі у міжнародних виставках «Освіта та кар’єра» (2006, 2009, 2010, 2012, 2013 р.) – за активну профорієнтаційну роботу серед молоді та високу професійну підготовку фахівців; «Інноватика в освіті України» (2010 р., 2012 р.) – за активне впровадження у навчальний процес освітніх інновацій; «Сучасні начальні заклади-2011», «Сучасна освіта в Україні» (2011 р.) – за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної системи освіти, «Сучасні заклади освіти - 2013» - за вагомий внесок у розвиток національної освіти; дипломами МОНУ «Лідер вищої освіти України - 2012» та «Лідер національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України – 2012».

ДонНУЕТ нагороджений Міжнародним знаком «Золота медаль Сократа» за вагомі наукові дослідження та їх розповсюдження (м. Лондон, Великобританія, 2012 р.).

За результатами рейтингу МОН України університет тричі був переможцем у групі економічних та гуманітарних вищих навчальних закладів (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 н.р.).

У 2008 р. ДонНУЕТ здобув членство в Європейській Асоціації Університетів та Асоціації економічних університетів Південно-Східної Європи й Чорноморського регіону, а у вересні 2010 р. ‑ приєднався до Болонського процесу в рамках підписання Великої Хартії університетів в м. Болонья (Італія).

Пріоритетним напрямом розвитку міжнародної діяльності ДонНУЕТ є інтернаціоналізація освіти і пошук нових форм міжнародної співпраці, сприяючих гармонізації української і європейської освіти, підвищенню якості освітнього процесу. ДонНУЕТ є членом  міжнародних освітніх асоціацій:  інституції «Велика Хартія Університетів», Міжнародної Асоціації торгово-економічної освіти, Асоціації "Євразійський економічний клуб учених".

У зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією на Сході України та продовженням збройного конфлікту на території м. Донецьк, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1178 від 17.10.2014 р., діяльність ДонНУЕТ здійснюється у м. Кривий Ріг.

Стратегія розвитку університету на 2016-2020 рр. передбачає  підвищення якості підготовки фахівців на підставі посилення відповідальності студентів та навчального закладу за результати навчання; впровадження новітніх освітніх програм, курсів, тренінгів, дисциплін; розвиток матеріально-технічної бази; розширення напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень; підтримку студентського самоврядування.