Про центр післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації

Розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя з урахуванням світових тенденцій, соціально-економічних, технологічних та соціокультурних змін – є пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти. Неодноразове повернення до освітнього процесу в тій чи іншій формі стає нормою для особистого та професійного розвитку людини, нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства.

Центр післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації функціонує в Університеті, який має статус національного вищого навчального закладу в системі Міністерства освіти і науки України, акредитований за найвищим IV рівнем та має право здійснювати підготовку на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також кандидатів та докторів наук.

Мета діяльності центру післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації полягає у задоволенні потреб суспільства і держави у кваліфікованих кадрах, створенні умов для надання якісної освіти, що забезпечує професійне удосконалення і розвиток особистостей, здатних ефективно працювати і навчатися впродовж життя.

Центр післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації надає освітні послуги за наступними напрямами:

  • Підготовка спеціалістів, магістрів (друга вища освіта)
  • Підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації.
  • Професійно-технічного навчання.
  • Короткострокове навчання: семінари, практикуми, тренінги.

Чекаємо Вас за адресою:

50005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16

Вся необхідна інформація за телефоном:

+38 (056) 409 - 77 - 91
+38 (097) 430 - 13 - 05

Електронна пошта:

ipo@donnuet.edu.ua