Розмір плати за надання освітніх послуг

Реквізити ДонНУЕТ для оплати за навчання

Одержувач платежу Донецький національний університет економіки та торгівлі імені М.Туган-Барановського
р/рахунок 3125 4232 1003 55
Код отримувача 01566057
МФО банку 820172
Банк Банк ДКСУ в м. Київ
Призначення платежу ЗА НАВЧАННЯ

Зразок платіжного документа для оплати за навчання