Програми екзаменів

Ступінь БАКАЛАВРА (на основі ПЗСО)

Програми вступних випробувань для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році:

Програми співбесід для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році:

Ступінь БАКАЛАВРА зі скороченим строком навчання (для випускників коледжів/технікумів)

Ступінь «Магістр»

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра:

Програма вступного тестового випробування з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Програма до додаткового вступного випробування з філософії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)